Overslaan en naar inhoud gaan

Pensioenen in 2024 weer omhoog

Op 1 januari 2024 zijn de pensioenen met 7,55% omhoog gegaan. Jouw pensioen kan omhoog, omdat we net als de afgelopen twee jaar gebruik maken van versoepelde regels. 

Hieronder lees je er meer over de verhoging van 7,55%.

Alle pensioenen 7,55% omhoog

We hebben alle pensioenen op 1 januari 2024 nog een keer verhoogd. Dit keer met 7,55%*. Dit is de maximale verhoging die we dit jaar op basis van onze regeling kunnen geven. Deze verhoging van 7,55% is gebaseerd op de loonontwikkeling in de cao’s van de verschillende vervoerssectoren van 2 juli 2022 tot en met 1 juli 2023. Iedereen met een pensioen bij Pensioenfonds Vervoer krijgt eind januari 2024 bericht over de verhoging.

*) met uitzondering van de excedent pensioenen die zijn opgebouwd voor 1 januari 2010. Deze pensioenen gaan met 3,26% omhoog. Dit is gelijk aan de stijging van de prijzen in de periode van 2 juli 2022 tot en met 1 juli 2023.

Inzicht in de hoogte van jouw pensioen?

Je kunt jouw hogere pensioen vanaf februari 2024 zien als je inlogt op deze website. Je hebt hiervoor jouw DigiD nodig. Inloggen kan met de blauwe knop rechtsboven op deze pagina. Jouw hogere pensioen zie je vanaf februari 2024 ook (na inloggen met DigiD) op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staat het totaal van al jouw pensioenen, ook buiten de vervoerssector en met jouw AOW.

Wat betekent dit in de toekomst voor jou?

Door een speciale maatregel van de overheid mogen pensioenfondsen dit jaar de pensioenen meer verhogen dan normaal. Normaal gesproken zou de verhoging slechts 0,74% zijn. Met de speciale maatregel wordt er al rekening gehouden met het nieuwe pensioenstelsel. De wensen van werkgevers- en werknemersorganisaties voor jouw toekomstige pensioenregeling bij Pensioenfonds Vervoer lees je in het transitieplan.

Dat we de pensioenen weer extra mochten verhogen, is natuurlijk goed nieuws, maar we blijven kritisch. Is het eerlijk, voor zowel de jongeren als de ouderen en voor alle leeftijden? Benadelen we geen mensen? We laten zien hoe we dat hebben bekeken.

Voor iedereen met een pensioen bij Pensioenfonds Vervoer maken we regelmatig een berekening. Die berekening staat ook op jouw pensioenoverzicht. We rekenen steeds drie bedragen uit: het verwachte pensioen (neutraal weer), het pensioen als het flink tegenzit (slecht weer) en het pensioen als het flink meezit (mooi weer).

Toen we nadachten over de vraag of we begin 2024 de pensioenen wel of niet konden verhogen met 7,55%, hebben we deze drie bedragen berekend met de verhoging van 0,74% én met de verhoging van 7,55%. Dit voor alle leeftijdsgroepen. Hieronder zie je de berekeningen.

Het pensioen bij neutraal weer

Allereerst hebben we gekeken naar het verwachte pensioen. Dit is het pensioen bij ‘neutraal weer’. De zwarte (onderste) lijn laat het verwachte pensioen zien met de verhoging van 0,74%. De grijze lijn laat het pensioen zien met de verhoging van 7,55%.

Op de verticale as zie je in hoeverre het totaal aan pensioen de stijging van de prijzen bijhoudt. Bij de grijze (bovenste) lijn zie je de verhoging van 7,55% met de verwachte verhogingen in de toekomst. Bij de zwarte (onderste) lijn de 0,74% en de verwachte verhogingen in de toekomst. Ligt de lijn boven de 100%? Dan stijgt het pensioen meer dan de prijzen. Of anders gezegd: het pensioen zorgt voor meer koopkracht. Ligt de lijn onder de 100%? Dan kan het pensioen de stijging van de prijzen niet bijhouden en daalt de koopkracht. Vanzelfsprekend hangt de ontwikkeling van de koopkracht ook van jouw andere inkomsten en uitgaven af. Wat we hier laten zien, is alleen het pensioen dat je van Pensioenfonds Vervoer krijgt.

Op de horizontale as zie je leeftijden. Je ziet of het pensioen van iemand van die leeftijd naar verwachting ‘op peil’ blijft of niet. Het gaat om het totaal aan pensioen dat mensen van die leeftijd naar verwachting krijgen als zij het op hun 68e laten ingaan. Als mensen al met pensioen zijn, gaat het om het totaal aan pensioen dat zij nog gaan krijgen.

De grafiek hierna laat het verschil zien tussen wel en niet verhogen. Let op: deze grafiek heeft een andere schaal. Ligt de stip voor een bepaalde leeftijd bijvoorbeeld op 1%? Dan is de verwachting dat het pensioen mét de verhoging van 7,55% in de toekomst iets beter de stijging van de prijzen kan bijhouden dan een verhoging van 0,74%.

Uit deze grafieken blijkt het volgende:

  • Wel of niet verhogen op 1 januari 2024 maakt voor 60-minners een klein beetje uit. Wanneer de pensioenen nu niet extra verhoogd zouden worden, kunnen 60-minners de prijzen in de toekomst iets beter bijhouden. Namelijk 0% tot 0,6% beter. De verhoging is dus naar verwachting (een beetje) nadelig voor 60-minners.
  • Mensen die ouder zijn (inclusief de gepensioneerden) hebben voordeel van het extra verhogen van de pensioenen. In de eerste grafiek zien we dat de verwachting is dat hun pensioen de stijging van de prijzen niet kan volgen. Een verhoging maakt dat enigszins goed, maar niet helemaal.
Het pensioen bij slecht weer

Het pensioen dat iemand naar verwachting krijgt als het lange tijd flink tegenzit, is bij jongeren flink lager dan het pensioen bij neutraal weer. Jongeren hebben in dit scenario immers te maken met veel jaren slecht weer. Dit omdat ze nog jong zijn en dus nog veel jaar te leven hebben. Wie ouder is, heeft al een groot deel van het pensioen opgebouwd en wordt minder geraakt door slecht weer in de toekomst.

De volgende grafiek laat weer het verschil zien. Nu in het slecht weer scenario.

Wat zien we in het slecht weer scenario?

  • Het maakt voor jongeren bij slecht weer niet veel uit of de pensioenen op dit moment wel of niet extra omhoog gaan. De prijzen stijgen (veel) harder in slecht weer dan de pensioenen. De extra verhoging weegt helaas niet op tegen het effect van veel jaren slecht weer. Als we de pensioenen nu extra verhogen, kunnen ze in de toekomst nog iets slechter de stijging van de prijzen bijhouden. Namelijk ongeveer 0,4% minder.
  • Bij de ouderen is het effect positief en groter. Door de verhoging kunnen de pensioenen de stijging van de prijzen beter bijhouden, hoewel ze naar verwachting nog steeds niet volledig de stijging van de prijzen kunnen bijhouden. De lijn in de eerste grafiek blijft bij slecht weer onder de 100%.
Het pensioen bij mooi weer

Bij mooi weer gaat iedereen erop vooruit. Tot 60 jaar maakt het voor mensen vrijwel niet uit of de pensioenen op dit moment wel of niet extra verhoogd worden. Vanaf 60 jaar levert de extra verhoging een voordeel op: door de verhoging kunnen de pensioenen de stijging van de prijzen beter bijhouden. De volgende grafieken laten dit zien.

De volgende grafiek laat weer het verschil zien. Nu in het goed weer scenario.

Nieuwe pensioenregeling

Door de nieuwe regels voor pensioen (Wet toekomst pensioenen) komt er ook een nieuwe pensioenregeling. Over anderhalf tot twee jaar is het zo ver. We houden er nu al rekening mee dat er verschillen kunnen zijn in het pensioen dat mensen kunnen verwachten in de huidige regeling en het pensioen dat mensen naar verwachting gaan krijgen in de nieuwe regeling.

Het bestuur heeft zich afgevraagd of de verhoging nu ten koste gaat van eventuele maatregelen straks. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de intentie om de pensioenen die al zijn opgebouwd over te hevelen naar de nieuwe regeling. Daardoor kunnen we gebruik maken van een zogeheten ‘Algemene maatregel van bestuur’ waardoor we sneller de pensioenen mogen verhogen. We willen niet te snel gebruik maken van deze bijzondere mogelijkheid. Elke euro die we nu namelijk uitgeven door de pensioenen te verhogen, kunnen we straks niet gebruiken om bepaalde groepen te compenseren. Of om de reserve aan te leggen om grote schommelingen in het verwachte pensioen op te vangen.

Een verhoging nu brengt een risico met zich mee. Namelijk dat we geen geld meer hebben voor de hierboven genoemde maatregelen. Die kans wegen we op tegen de ambitie om de pensioenen nu al te kunnen verhogen.

Bij de overgang op de nieuwe pensioenregeling wordt het totale pensioenvermogen verdeeld. Elke deelnemer krijgt een eigen pensioenkapitaal. We hebben berekend wat de verhoging van 7,55% op 1 januari 2024 betekent voor deze verdeling. Het verschil tussen de verdeling voor 0,74% en 7,55% is gering. Dit blijkt uit de volgende grafieken.

Na een verhoging met 0,74% op 1 januari 2024 zouden we, uitgaande van de dekkingsgraad van het pensioenfonds van eind september 2023, de volgende verdeling zien:

Na de verhoging met 7,55% op 1 januari 2024 zien we echter de volgende verdeling:

Ook uit deze grafieken blijkt dat deelnemers jonger dan 65 jaar er iets op achteruit gaan. Zij krijgen door de hogere indexatie in verhouding iets minder kapitaal mee in de nieuwe pensioenregeling. Deelnemers en pensioengerechtigden ouder dan 65 jaar profiteren wél direct van de extra verhoging. Het volgende plaatje toont het verschil:

Een verhouding van 100% betekent dat het in de verdeling van vermogen niet uitmaakt of de verhoging per 1 januari 2024 van 7,55% nu wel of niet wordt gegeven. De verhouding voor/na verhoging ligt voor deelnemers jonger dan 65 jaar iets onder de 100%. Zij gaan er licht op achteruit.

Conclusie

Het bestuur heeft de vraag of het de pensioenen wel of niet kan verhogen met 7,55% van alle kanten bekeken en met verschillende scenario’s voor ogen: als de omstandigheden (economie, rente) heel goed, heel slecht en ‘gemiddeld’ zijn. Een uitgangspunt is dat het bestuur vindt dat de pensioenen omhoog moeten, zodra het kan en verantwoord is.

Het effect van een verhoging nu op het pensioen dat iemand (in de toekomst) in totaal gaat ontvangen, hangt af van iemands leeftijd en de omstandigheden in de toekomst. Zouden we niet verhogen, dan vallen de pensioenen van degenen die nu 60-min zijn uiteindelijk iets beter uit in neutraal en slecht weer. Het verschil is echter heel klein. Verhogen we wel, dan hebben de ouderen daar in alle situaties voordeel van. Dit voordeel is groter dan het nadeel van de jongeren.

De pensioenen van de ouderen kunnen de komende tijd in alle scenario’s naar verwachting moeilijk de prijzen bijhouden, terwijl de pensioenen van de 60-minners naar verwachting in neutraal en goed weer wel de prijzen kunnen bijhouden.

Als we verhogen, wordt dus het totale kapitaal dat Pensioenfonds Vervoer beheert, herverdeeld ten gunste van de ouderen. Door nu te verhogen, kunnen de pensioenen van de 60-minners naar verwachting in de toekomst iets minder vaak verhoogd worden, omdat we het geld daarvoor nu al voor een klein deel uitgeven. Het verschil is echter heel klein. De 60-minners krijgen vanzelfsprekend ook de verhoging van 7,55%.

Al met al heeft het bestuur de belangen van alle leeftijdsgroepen en de verschillende soorten deelnemers afgewogen. Het bestuur vindt het verantwoord en evenwichtig om voor iedereen de pensioenen* per 1 januari 2024 te verhogen met 7,55%.

*) met uitzondering van de excedent pensioenen die zijn opgebouwd voor 1 januari 2010. Deze pensioenen gaan met 3,26% omhoog. Dit is gelijk aan de stijging van de prijzen in de genoemde periode van 2 juli 2022 tot en met 1 juli 2023.