Overslaan en naar inhoud gaan

Pensioenen in 2023 weer omhoog

Pensioenfonds Vervoer heeft uw pensioen een half jaar geleden met 3,24% verhoogd. We verhogen uw pensioen in januari 2023 nog een keer. Deze verhoging komt dus bovenop de verhoging die u op 1 juli 2022 heeft gehad.

Alle pensioenen 3,09% omhoog

We verhogen alle pensioenen in 2023 nog een keer, dit keer met 3,09%. Dit is de maximale verhoging die we dit jaar mogen geven. We hopen met deze tweede verhoging voor wat verlichting te zorgen in deze dure tijden. Iedereen met een pensioen bij Pensioenfonds Vervoer krijgt eind januari 2023 persoonlijk bericht.

Nog niet met pensioen?

U kunt uw hogere pensioen vanaf februari 2023 zien als u inlogt op deze website. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Inloggen kan met de blauwe knop rechtsboven op deze pagina. Uw hogere pensioen ziet u ook (na inloggen) vanaf februari 2023 op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staat het totaal aan pensioen, ook buiten de vervoerssector.

Wat betekent dit in de toekomst voor u?
Dat we de pensioenen nu weer kunnen verhogen, is natuurlijk goed nieuws, maar we blijven kritisch. Is het eerlijk, voor zowel de jongeren als de ouderen? Benadelen we geen mensen? We laten zien hoe we dat hebben bekeken.


Voor iedereen met een pensioen bij Pensioenfonds Vervoer maken we regelmatig een berekening. Die berekening staat ook op het pensioenoverzicht. We rekenen met drie bedragen: verwachte pensioen (neutraal weer), het pensioen als het flink tegenzit (slecht weer) en het pensioen als het flink meezit (mooi weer).

We hebben de bedragen berekend mét en zonder verhoging, voor alle leeftijdsgroepen.

Uw pensioen bij neutraal weer

Allereerst hebben we gekeken naar het verwachte pensioen (het bedrag in het ‘neutrale’ scenario).
De donkerblauwe lijn laat het verwachte pensioen zien zonder deze verhoging. De lichtblauwe lijn laat het pensioen zien met de verhoging. We hebben daarna berekend wat de kans is dat de pensioenen daarna vaker verhoogd kunnen worden.


Uit deze grafiek blijkt dat het voor de jongeren niet veel uitmaakt en dat de ouderen/pensioengerechtigden profiteren van de verhoging.

Uw pensioen bij slecht weer

Het pensioen dat iemand naar verwachting krijgt als het lange tijd flink tegenzit is bij jongeren flink lager dan het pensioen in het gemiddelde scenario. Jongeren hebben in dit scenario immers te maken met veel jaren slecht weer. Wie ouder is, heeft al een groot deel van het pensioen opgebouwd en wordt minder geraakt door slecht weer in de toekomst.

We zien dat het bij slecht weer voor de jongeren ook niet veel uitmaakt of we de pensioenen in 2023 verhogen of niet. De verhoging nu weegt dan helaas niet op tegen het effect van veel jaren slecht weer. Bij de gepensioneerden maakt het wel uit.

Het ‘mooi weer’ scenario is minder belangrijk voor de keuze of we de pensioenen wel of niet verhogen. Bij mooi weer gaat iedereen erop vooruit.

Nieuwe pensioenregeling

Door de nieuwe regels voor pensioen (Wet Toekomst Pensioenen) komt er ook een nieuwe pensioenregeling. Het duurt nog een aantal jaar voor de nieuwe regeling van kracht is. We houden er wel al rekening mee dat er verschillen kunnen zijn in het pensioen dat mensen kunnen verwachten in de huidige regeling en het pensioen dat mensen naar verwachting gaan krijgen in de nieuwe regeling. Het bestuur heeft zich afgevraagd of de verhoging nu ten koste gaat van eventuele maatregelen straks. Elke euro die we nu uitgeven door de pensioenen te verhogen, kunnen we straks niet gebruiken om bepaalde groepen te compenseren als dat nodig is. Of om een reserve aan te leggen om grote schommelingen in het verwachte pensioen op te vangen.

Een verhoging nu lijkt – gezien de financiële gezondheid van het fonds - eventuele maatregelen in de toekomst niet in de weg te staan.

Conclusie

Het bestuur heeft de vraag wel of niet verhogen van alle kanten bekeken. Al met al vindt het bestuur van Pensioenfonds Vervoer dat de pensioenen in 2023 weer verhoogd kunnen worden.