Overslaan en naar inhoud gaan

Disclaimer

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg, hierna te noemen 'het bedrijfstakpensioenfonds', doet haar uiterste best om de informatie op deze site zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site.

Het ontwerpen en samenstellen van de site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen. Wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert.

Het bedrijfstakpensioenfonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

  • voor de inhoud van deze site(s) en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
  • voor de inhoud van sites die wij niet onderhouden en waarnaar of waarvan deze site met een hyperlink of anders verwijst;
  • als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie;
  • voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van aan het bedrijfstakpensioenfonds gestuurde e-mails;
  • voor andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd dienen te worden;
  • voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en daardoor te late verwerking van de voornoemde informatie, e-mails en elektronische of digitale berichten.

Bij de berekeningen op de site gaat het bedrijfstakpensioenfonds uit van een aantal algemene uitgangspunten. Deze zijn niet altijd op uw persoonlijke situatie van toepassing. De berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site liggen uitsluitend bij het bedrijfstakpensioenfonds. Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om informatie die op deze site staat vermeld openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

English version

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg pays utmost attention to composing this website. We aim at providing correct information on our website. The information provided is subject to changes. We do not accept responsibility for incorrect or incomplete information and the use of this. For this reason users cannot derive any rights from the information provided.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg offers no guarantees for the uninterrupted functioning of this website.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg does not accept responsibility for the correctness of pension calculations provided on or acquired through this website. Users cannot derive any rights from calculations made on this website.