Onze klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? U kunt ons hierover altijd bellen. Dan bespreken we uw klacht en vaak kunnen we het probleem direct oplossen. 

U heeft een klacht

Neem dan telefonisch contact met ons op. Houd uw pensioennummer bij de hand als u belt. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Komt u er telefonisch niet uit met een van onze medewerkers, dan kunt u uw klacht indienen via  e-mail of een brief indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam;
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw pensioennummer.

U vindt hier onze contactgegevens. 

Klachtencommissie voor een officiële klacht
Komt u er zowel telefonisch als schriftelijk niet uit? Dan kunt u altijd een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit kan alleen per brief. Stuur uw brief aan:
Pensioenfonds Vervoer
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 501 9700 AM Groningen


Wanneer krijg ik antwoord op een officiële klacht?
Binnen vijf werkdagen nadat u uw officiële klacht heeft verstuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging met daarin de datum waarop u uiterlijk antwoord krijgt. Wij streven ernaar uw klacht binnen 15 werkdagen af te handelen.

Ombudsman Pensioenen
Bent u het niet eens met de afhandeling van uw officiële klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: (070) 349 9620
 

Geen klacht, maar een geschil

Als u het niet eens bent met een besluit van het bestuur van Pensioenfonds Vervoer over de uitleg van de pensioenreglementen of de statuten van Pensioenfonds Vervoer, dan is er sprake van een geschil. We raden u aan om eerst meer te lezen over de geschillenprocedure.

Lees meer
Stuur een brief Bij een geschil kunt u een beroepschrift indienen bij Pensioenfonds Vervoer. Stuur uw beroepschrift binnen twee maanden nadat u het bestuursbesluit heeft ontvangen naar ons postadres t.a.v. de geschillencommissie. Vermeld in uw beroepschrift altijd:

- uw naam en adres;
- een omschrijving van de beslissing waarover het geschil gaat. Stuur ook een kopie van de beslissing van het bestuursbesluit mee;
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit van het bestuur;
- datum en ondertekening;
- stuur eventueel relevante schriftelijke stukken mee.

Beroepschrift opgestuurd. En dan?
Nadat u het beroepschrift heeft opgestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens vraagt de geschillencommissie het bestuur om binnen twee maanden een verweerschrift in te dienen.

Het kan ook zijn dat de geschillencommissie een mondelinge toelichting van u nodig heeft, maar dit is niet altijd het geval. Daarna neemt de geschillencommissie een beslissing en geeft advies aan het bestuur. Het bestuur neemt uiteindelijk een beslissing over uw beroepschrift.

U krijgt schriftelijk bericht over de beslissing van het bestuur. Bij deze brief ontvangt u ook het advies van de geschillencommissie.

Niet eens met de beslissing?
Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan kunt u een beroep instellen bij de Ombudsman Pensioenen. Kijk voor meer informatie op www.ombudsmanpensioenen.nl. U kunt ook terecht bij de burgerlijk rechter.