Onze klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? U kunt ons hierover altijd bellen. Dan bespreken we uw klacht en vaak kunnen we het probleem direct oplossen. 

U heeft een klacht

Neem dan telefonisch contact met ons op. Ons telefoonnummer is 0900 - 19 64 (0 cent per minuut). Houd uw pensioennummer bij de hand als u belt. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. Komt u er telefonisch niet uit met een van onze medewerkers, dan kunt u uw klacht  indienen via  e-mail of een brief indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam;
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw pensioennummer.

U vindt hier onze contactgegevens. 

Klachtencommissie voor een officiële klacht
Komt u er zowel telefonisch als schriftelijk niet uit? Dan kunt u altijd een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit kan alleen per brief. Stuur uw brief aan:

Pensioenfonds Vervoer
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 501
9700 AM Groningen

Wanneer krijg ik antwoord op een officiële klacht?
Binnen vijf werkdagen nadat u uw officiële klacht heeft verstuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging met daarin de datum waarop u uiterlijk antwoord krijgt. Wij streven ernaar uw klacht binnen 15 werkdagen af te handelen.

Ombudsman Pensioenen
Bent u het niet eens met de afhandeling van uw officiële klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: (070) 349 9620

Meer informatie vindt u in de klachtenregeling.

Geen klacht, maar een geschil

Als u het niet eens bent met een besluit van het bestuur van Pensioenfonds Vervoer over de uitleg van de pensioenreglementen of de statuten van Pensioenfonds Vervoer, dan is er sprake van een geschil. We raden u aan om eerst meer te lezen over de geschillenprocedure.