Financiële positie

De dekkingsgraad

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat we precies genoeg geld hebben om alle pensioenen te betalen. 

Dekkingsgraad op 31 december 2019

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is eind december 2019 uitgekomen op 103,2%. Dat is een mooie toename ten opzichte van de dekkingsgraad op 30 november. Die bedroeg 101,1%. Met de toename is voor de vierde maand op rij sprake van een licht herstel. Zowel de rente als de aandelenbeurzen zijn gestegen.

Als we terugkijken naar het jaar 2019 is de dekkingsgraad gestegen van 99,8% aan het begin naar 103,2% aan het eind van het jaar.

Over geheel 2019 daalde de rente. Door die lagere rente werden de beleggingen die Pensioenfonds Vervoer aanhoudt voor het afdekken van het renterisico meer waard. Ook de aandelen deden het goed. Het voorlopige totale beleggingsrendement over geheel 2019 bedraagt ruim 23%.

Door de rentedaling steeg de waarde van de pensioenverplichtingen nog harder dan de waarde van de beleggingen die het renterisico deels afdekken. Mede omdat zoals genoemd het aandelenrendement heel goed was kon de dekkingsgraad in 2019 per saldo toch toenemen.

Toezichthouders kijken ook naar de ‘beleidsdekkingsgraad’. Deze wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is in december 2019 toegenomen van 101,1% naar 101,4%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 105,5% eind 2018 naar 101,4% eind 2019.

De komende tijd zal het jaarverslag 2019 van Pensioenfonds Vervoer worden opgesteld. In dit jaarverslag worden de definitieve dekkingsgraden per 31 december 2019 vastgelegd. De definitieve dekkingsgraden kunnen afwijken van de nu berekende voorlopige dekkingsgraaduitkomsten.

Volgend bericht:

Het volgende bericht over de dekkingsgraadontwikkeling zal rond 18 februari 2020 worden gepubliceerd.

 

Hoi