Financiële positie

De dekkingsgraad

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat we precies genoeg geld hebben om alle pensioenen te betalen. 

Voorlopige dekkingsgraad op 31 mei 2019

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is eind mei 2019 uitgekomen op 100,7%. Dat is duidelijk lager dan de dekkingsgraad van april; deze bedroeg 103,5%.

De daling in mei is veroorzaakt door onrust op de financiële markten. Daarbij speelden vooral de handelsoorlog tussen de VS en China en de onzekerheid over de Brexit een rol. Zowel de aandelenkoersen als de rente gingen flink onderuit.

Toezichthouders kijken ook naar de ‘beleidsdekkingsgraad’. Deze wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is in mei 2019 afgenomen van 104,1% naar 103,7%.

Volgende bericht:

Het volgende bericht over de dekkingsgraadontwikkeling zal rond 16 juli 2019 worden gepubliceerd.

Hoi