Overslaan en naar de inhoud gaan

Financiële positie

De dekkingsgraad

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat we precies genoeg geld hebben om alle pensioenen te betalen. 

Dekkingsgraad september 2020

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is eind september 2020 uitgekomen op 96,4%. Eind augustus was deze 97,5%. De afname is vooral veroorzaakt door de lagere rente.

Toezichthouders kijken ook naar de ‘beleidsdekkingsgraad’. Dat is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is in september 2020 gedaald van 97,7% naar 97,5%.

Volgend bericht:
Het volgende bericht over de dekkingsgraadontwikkeling zal halverwege november 2020 worden gepubliceerd.

Dekkingsgraad september 2020