Financiële positie

De dekkingsgraad

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat we precies genoeg geld hebben om alle pensioenen te betalen. 

Voorlopige dekkingsgraad op 31 januari 2019

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is eind januari 2019 uitgekomen op 102,2%. Dat is hoger dan de voorlopige dekkingsgraad op 31 december 2018 van 100,4%. De toename van de dekkingsgraad in januari is te danken aan een prima beleggingsrendement in deze maand van ruim 5%. Wel daalde in januari de rente. Bij een lagere rente moeten hogere voorzieningen voor de pensioenverplichtingen worden aangehouden. Daardoor is de stijging van de dekkingsgraad geremd.

Toezichthouders kijken vooral naar de ‘beleidsdekkingsgraad’. Deze wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is eind januari 2019 uitgekomen op 105,0%. Dat is lager dan de uitkomst (105,6%) van eind december 2018.

Volgende bericht:
Het volgende bericht over de dekkingsgraadontwikkeling zal rond 18 maart 2019 worden gepubliceerd.

Tenslotte herhalen we onze opmerking van vorige maand over de nu genoemde voorlopige dekkingsgraden van eind 2018. Bij het opstellen van het jaarverslag 2018 worden eerder geschatte cijfers nu precies berekend. De voorlopige dekkingsgraden kunnen daardoor afwijken van de definitieve dekkingsgraden zoals deze later in het jaarverslag 2018 gepubliceerd zullen worden.