Overslaan en naar de inhoud gaan

Financiële positie

De dekkingsgraad

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat we precies genoeg geld hebben om alle pensioenen te betalen. 

Dekkingsgraad februari 2020

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer was eind februari 97,7%. Dit is flink lager dan eind januari (101,6%).

De verslechtering van de financiële situatie heeft zich in maart voortgezet. De rente en de aandelenkoersen zijn in maart fors verder gedaald. Dat komt vooral door het coronavirus. Het zorgt voor onrust op de financiële markten. Het is moeilijk te zeggen hoe de dekkingsgraad zich verder gaat ontwikkelen. Pensioenfonds Vervoer volgt de ontwikkelingen op dagbasis.

Toezichthouders kijken ook naar de ‘beleidsdekkingsgraad’. Dat is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is in februari 2020 gedaald van 101,3% naar 100,9%.

Dekkingsgraad februari 2020