Overslaan en naar de inhoud gaan

Financiële positie

De dekkingsgraad

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat we precies genoeg geld hebben om alle pensioenen te betalen. 

Dekkingsgraad april 2020

In april 2020 hebben de financiële markten zich gedeeltelijk hersteld van de forse dalingen in maart, als gevolg van de corona crisis. De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is eind april uitgekomen op 94,1%. Eind maart was dat 90,7%. Het gedeeltelijk herstel is nog heel broos. 

Toezichthouders kijken ook naar de ‘beleidsdekkingsgraad’. Dat is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is in april 2020 gedaald van 99,9% naar 99,1%.

Volgend bericht:
Het volgende bericht over de dekkingsgraadontwikkeling zal rond 17 juni 2020 worden gepubliceerd.