Overslaan en naar inhoud gaan

Financiële positie

De dekkingsgraad

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat we precies genoeg geld hebben om alle pensioenen te betalen. 

Dekkingsgraad augustus 2021

De dekkingsgraad is eind augustus 2021 uitgekomen op 108,1%. Eind juli was de uitkomst 106,9%. De toename is vooral te danken aan de in augustus gestegen rente en aan de hogere aandelenkoersen.

In de regelgeving speelt ook de ‘beleidsdekkingsgraad’ een rol. Dat is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg in augustus van 103,4% naar 104,3%.

Volgend bericht: Het volgende bericht over de dekkingsgraadontwikkeling zal halverwege oktober 2021 worden gepubliceerd.

Dekkingsgraad augustus 2021

Toelichting ontwikkeling dekkingsgraden

MaandDekkingsgraadToelichting
augustus 2021108,1%  ↑De toename is vooral te danken aan de in augustus gestegen rente en aan de hogere aandelenkoersen.
juli 2021106,9%  De afname is vooral veroorzaakt door de in juli gedaalde rente.
juni 2021108,5%  ↑De toename is met name het gevolg van hogere aandelenkoersen.
mei 2021107,6%  De afname komt vooral omdat de rente in mei licht daalde.
april 2021107,7%  ↑De toename is te danken aan een stijging van de rente, gestegen aandelenkoersen en een positief resultaat op de afdekking van het valutarisico. 
maart 2021106,2%  ↑De toename is te danken aan een stijging van de rente en van de aandelenkoersen. 
februari 2021103,8%  ↑De toename is te danken aan een stijging van de rente en van de aandelenkoersen. 
januari 2021102,3%  De afname is vooral veroorzaakt door een nieuwe, lagere rekenrente.
december 2020103,5%  ↑De toename is vooral te danken aan hogere aandelenkoersen.
november 2020102,6%  ↑De toename is vooral te danken aan de voortgang die bereikt werd bij het testen van Covid-19 vaccins. Dit gaf de aandelenkoersen vleugels.
oktober 202098,20%  De toename is vooral te danken aan nieuwe overlevingsgrondslagen. De stijging van de dekkingsgraad is getemperd door de lagere rente en de gedaalde aandelenkoersen. 
september 202096,4%  De afname is vooral veroorzaakt door de lagere rente.