Financiële positie

De dekkingsgraad

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat we precies genoeg geld hebben om alle pensioenen te betalen. 

Dekkingsgraad op 31 januari 2020

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is eind januari 2020 uitgekomen op 101,6%. Dat is flink lager dan de voorlopige dekkingsgraad van eind december 2019 (103,2%). Op de financiële markten waren er in januari zorgen over het coronavirus en de mogelijke impact daarvan op de economie. Rentedaling en lagere aandelenkoersen waren het gevolg.

Toezichthouders kijken ook naar de ‘beleidsdekkingsgraad’. Deze wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is in januari 2020 gedaald van 101,4% naar 101,3%.

Volgend bericht:

Het volgende bericht over de dekkingsgraadontwikkeling zal rond 17 maart 2020 worden gepubliceerd.

 

Hoi