Financiële positie

De dekkingsgraad

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat we precies genoeg geld hebben om alle pensioenen te betalen. 

Dekkingsgraad op 30 september 2019

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is eind september 2019 uitgekomen op 99,6%. Daarmee is sprake van een licht herstel ten opzichte van de vorige maand gepubliceerde dekkingsgraad van 98,6%. Zowel de rente als de aandelenbeurzen veerden in september weer wat op.

Toezichthouders kijken ook naar de ‘beleidsdekkingsgraad’. Deze wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is in september 2019 afgenomen van 102,2% naar 101,7%.

Volgend bericht:
Het volgende bericht over de dekkingsgraadontwikkeling zal rond 18 november 2019 worden gepubliceerd.

 

Hoi