Financiële positie

De dekkingsgraad

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat we precies genoeg geld hebben om alle pensioenen te betalen. 

Voorlopige dekkingsgraad op 31 maart 2019

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is eind maart 2019 uitgekomen op 102,7%. Dat is lager dan de vorige maand gepubliceerde dekkingsgraad van 103,4%. De afname van de dekkingsgraad is te wijten aan een sterke daling van de rente. De renteafdekking en de gestegen aandelenkoersen hebben de afname van de dekkingsgraad nog wel gedempt.

Toezichthouders kijken vooral naar de ‘beleidsdekkingsgraad’. Deze wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is in maart 2019 afgenomen van 104,6% naar 104,4%.

Volgende bericht:
Het volgende bericht over de dekkingsgraadontwikkeling zal rond 16 mei 2019 worden gepubliceerd.