Overslaan en naar inhoud gaan

Financiële positie

De beleidsdekkingsgraad

De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 100% dan is er geen waardeoverdracht van pensioenen naar Pensioenfonds Vervoer en van Pensioenfonds Vervoer naar andere pensioenuitvoerders mogelijk. Er kan dan wel waardeoverdracht worden aangevraagd, maar deze aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% ligt.

De huidige beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is eind april uitgekomen op 113,7%.

De vereiste dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad mag van de overheid niet lager zijn dan het vereist vermogen (het vermogen dat nodig is om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen). Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad, dan moet een fonds een herstelplan opstellen en indienen bij De Nederlandsche Bank.

De vereiste dekkingsgraad is op 31 december 2023 vastgesteld op 118,5%.