Overslaan en naar inhoud gaan

Transitieplan met afspraken voor nieuwe pensioenregeling

De Wet toekomst pensioenen is ingegaan op 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten worden aangepast aan deze nieuwe wet. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sectoren beroepsgoederenvervoer, zorgvervoer en taxi en besloten busvervoer hebben met elkaar afspraken gemaakt hoe de nieuwe pensioenregeling eruit moet komen te zien. De achterbannen van de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben met deze afspraken ingestemd.

De precieze afspraken staan in een plan

In het transitieplan staan de afspraken voor de nieuwe pensioenregeling. In het plan staat ook wat er gebeurt met de pensioenen die al zijn opgebouwd en de pensioenen die nu worden uitgekeerd. Verder staat in het plan beschreven welke maatregelen werkgevers- en werknemersorganisaties willen nemen om ervoor te zorgen dat de overgang zo eerlijk mogelijk plaatsvindt. Zo zijn er afspraken over het compenseren van bepaalde groepen, zodat zij geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen hebben van de overstap op de nieuwe pensioenregeling.

Wat doen we met jullie inbreng?

Op verschillende plekken hebben we een oproep uitgezet om te reageren op het transitieplan. Tussen 18 juli 2023 en 15 september 2023 kon iedereen met een pensioen bij Pensioenfonds Vervoer en de aangesloten werkgevers zijn of haar inbreng geven. Het transitieplan bevat de afspraken die de werkgevers- en werknemersorganisaties in het vervoer gemaakt hebben over de nieuwe pensioenregeling.

De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben Pensioenfonds Vervoer gevraagd de nieuwe regeling uit te voeren volgens de afspraken die zij hebben gemaakt. Voor we ‘ja’ zeggen, kijken we eerst of dat kan. Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer beoordeelt nu het transitieplan. Het bestuur kijkt of de afspraken goed uit te voeren zijn en of ze evenwichtig zijn. ‘Evenwichtig’ wil zeggen dat er geen groepen zijn die erg veel voor- of nadeel hebben van de afspraken ten opzichte van de rest. Bij het beoordelen van het plan houdt het bestuur ook rekening met de reacties die bij ons zijn binnengekomen.

Komt het bestuur tot de conclusie dat we de opdracht kunnen aanvaarden? Dan starten we daarna met de voorbereidingen voor de nieuwe regeling. We houden je natuurlijk op de hoogte. Zodra het kan, geven we ook een eerste inschatting van je pensioen in de nieuwe regeling. Zoals het er nu naar uitziet, is de nieuwe regeling er in juli 2025.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe pensioenregeling? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

ANBO heeft gebruik gemaakt van hoorrecht

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) heeft, mede namens KBO-PCOB gebruik gemaakt van het wettelijk hoorrecht. Zij zijn constructief in gesprek gegaan met werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) in de sector beroepsgoederenvervoer. De ANBO had naast een aantal vragen ook concrete aanbevelingen. Deze aanbevelingen hebben vooral betrekking op besluiten die niet aan sociale partners zijn, maar aan het bestuur van Pensioenfonds Vervoer. Het wettelijk hoorrecht beslaat echter niet de besluitvorming van Pensioenfonds Vervoer. De sociale partners in de sector beroepsgoederenvervoer hebben deze aanbevelingen onder de aandacht gebracht van het pensioenfonds. Het oordeel van de ANBO heeft niet geleid tot aanpassing van het transitieplan. De sociale partners hebben de ANBO laten weten het gesprek over het transitieplan met ANBO zeer te hebben gewaardeerd.