Overslaan en naar inhoud gaan

Einde zittingstermijn lid verantwoordingsorgaan

Gepubliceerd op:

Update: d.d. 28-03-2024
Naar aanleiding van onderstaande oproep van 24 januari 2024 heeft Pensioenfonds Vervoer geen verzoeken ontvangen om verkiezingen te organiseren. FNV heeft het zittende VO-lid inmiddels voorgedragen voor herbenoeming door het bestuur.

Op 1 juli a.s. verstrijkt de huidige zittingstermijn van een van de twee vertegenwoordigers namens werknemers in het verantwoordingsorgaan (VO). Het zittende VO-lid heeft zich bereid verklaard een volgende zittingstermijn van twee jaar te aanvaarden. 

Het bestuur is voornemens om de FNV als voordragende partij te verzoeken het zittende VO-lid opnieuw voor te dragen voor benoeming. In afwijking daarvan, kan het bestuur van Pensioenfonds Vervoer verkiezingen organiseren wanneer (een vertegenwoordiger van) minstens 500 actieve deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds Vervoer voor 24 februari 2024 daarom vraagt/vragen.

Wie dit verzoek wil neerleggen bij het fonds, kan contact opnemen met de fondssecretaris mw. Bongaerts, pensioen@pfvervoer.nl.

Heeft u vragen over deze vacature? Dan kunt u deze ook stellen aan de fondssecretaris mw. Bongaerts.

Meer informatie over het VO en de (her-)benoeming van VO-leden: