Overslaan en naar inhoud gaan

Samenwonen en partnerpensioen

Woon je samen? Dan heeft je partner recht op een uitkering als jij overlijdt: het partnerpensioen. Ben je niet getrouwd met je partner, meld je partner dan bij ons aan. 

Wanneer ben je een partner?

De persoon met wie je samenwoont is je partner als:

  • Jullie een gezamenlijke financiële huishouding voeren.
  • Jullie allebei minstens 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven staan bij de gemeente.
  • Jullie niet getrouwd zijn met iemand anders, jullie geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders en jullie ook niet samenwonen met iemand anders.

Je partner is niet je ouder, grootouder, overgrootouder of je kind, kleinkind of achterkleinkind. 

Je partner aanmelden

Je kunt je partner nu alvast aanmelden bij Pensioenfonds Vervoer.

Als je een samenlevingsovereenkomst hebt

Stuur ons dan een kopie van de samenlevingsovereenkomst. 

Mail de kopie naar pensioen@pfvervoer.nl of stuur het naar:

Pensioenfonds Vervoer
Antwoordnummer 800
9700 WB Groningen

(een postzegel is niet nodig)

Als je géén samenlevingsovereenkomst hebt

Stuur ons dan een uittreksel van de gemeente, waaruit blijkt dat jullie minimaal 6 maanden op hetzelfde adres wonen.

Stuur ook één van de volgende documenten mee: 

  • Een kopie van jullie huurcontract of hypotheekakte
  • Een kopie van een levensverzekering die jullie op elkaar hebben afgesloten
  • Een kopie van het testament waarin jullie elkaar als erfgenamen hebben genoemd

E-mail de stukken naar pensioen@pfvervoer.nl of stuur ze naar:

Pensioenfonds Vervoer
Antwoordnummer 800
9700 WB Groningen

(een postzegel is niet nodig)