Overslaan en naar inhoud gaan

Partnerpensioen uitgelegd

Je pensioenpakket bevat niet alleen een pensioen voor jezelf, er is meer geregeld.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is de uitkering die je partner ontvangt, nadat je bent overleden. Je partner ontvangt deze uitkering tot hij of zij zelf overlijdt.

Wanneer ben je een 'partner'?

Iemand wordt gezien als je partner, als hij of zij:

  • Met je getrouwd is of jouw geregistreerd partner is, vóór je met pensioen gaat.
  • Met je samenwoont, vóór je met pensioen gaat. 
Samenwonen met een samenlevingscontract

De persoon met wie je samenwoont is je partner als:

  • Jij en je partner een samenlevingscontract afgesloten hebben bij de notaris. Hierin staat dat jullie een gezamenlijke financiële huishouding voeren.
  • Jullie niet zijn getrouwd met iemand anders, jullie geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders en jullie ook niet samenwonen met iemand anders.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan bestaat de kans dat je partner geen partnerpensioen krijgt.

Je partner is niet je ouder, grootouder, overgrootouder of je kind, kleinkind of achterkleinkind.

Samenwonen zonder een samenlevingscontract

De persoon met wie je samenwoont is je partner als:

  • Jij en je partner een gezamenlijke financiële huishouding voeren.
  • Jullie allebei minstens 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven staan bij de gemeente.
  • Jullie niet zijn getrouwd met iemand anders, jullie geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders en jullie ook niet samenwonen met iemand anders.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan bestaat de kans dat je partner geen partnerpensioen krijgt.

Je partner is niet je ouder, grootouder, overgrootouder of je kind, kleinkind of achterkleinkind.

Let op: ben je gescheiden of heb je samengewoond? Kijk dan bij 'Uit elkaar’. Daar vind je een uitleg over de verdeling van het pensioen en het partnerpensioen.

Ga je trouwen of kies je voor een geregistreerd partnerschap?

Je hoeft een verandering van jouw burgerlijke staat niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie van jouw gemeente. 

Hoogte van het partnerpensioen

De hoogte van het partnerpensioen hangt af van het pensioen dat je voor jezelf hebt opgebouwd en het moment waarop je overlijdt.

Situatie 1: Je overlijdt, terwijl je nog pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Vervoer. Je partner ontvangt het partnerpensioen dat je zou hebben opgebouwd als je tot je 68e was blijven werken in de vervoerssector. Daarbij gaan we uit van het salaris dat je verdiende op het moment dat je overlijdt.

Situatie 2: Je overlijdt, terwijl je nog niet met pensioen bent en geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds Vervoer. Je partner ontvangt het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Vervoer.

Situatie 3: Je overlijdt, nadat je met pensioen bent gegaan. Je partner ontvangt het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd (tenzij je het hele partnerpensioen of een deel hebt omgezet in extra pensioen).