Overslaan en naar de inhoud gaan

Partnerpensioen uitgelegd

Je pensioenpakket bevat niet alleen een pensioen voor jezelf, er is meer geregeld.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is de uitkering die je partner ontvangt, nadat je bent overleden. Je partner ontvangt deze uitkering tot hij of zij zelf overlijdt.
 

Wanneer ben je een 'partner'?

Iemand is voor Pensioenfonds Vervoer een partner als hij of zij:

  • Met je getrouwd is of jouw geregistreerd partner is, vóór je met pensioen gaat.
  • Met je samenwoont en jullie een samenlevingsovereenkomst hebben gesloten bij de notaris. In de overeenkomst moet staan dat het partnerpensioen bestemd is voor je vriend of vriendin. Daarnaast moet je minimaal 6 maanden samen op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan bestaat de kans dat je partner geen partnerpensioen krijgt.

Ga je trouwen of kies  je voor een geregistreerd partnerschap?

Je hoeft een verandering van jouw burgerlijke staat niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie van jouw gemeente. 

 

Hoogte van het partnerpensioen

De hoogte van het partnerpensioen hangt af van het pensioen dat je voor jezelf hebt opgebouwd en het moment waarop je overlijdt.

Situatie 1: Je overlijdt, terwijl je nog pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Vervoer. Je partner ontvangt  het partnerpensioen dat je zou hebben opgebouwd als je tot je 68e was blijven werken in de vervoerssector. Daarbij gaan we uit van het salaris dat je verdiende op het moment dat je overlijdt.

Situatie 2: Je overlijdt, terwijl je nog niet met pensioen bent en geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds Vervoer. Je partner ontvangt het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Vervoer.

Situatie 3: Je overlijdt, nadat je met pensioen bent gegaan. Je partner ontvangt het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd (tenzij je het hele partnerpensioen of een deel hebt omgezet in extra pensioen).