Pensioen verhoging - verlaging

Om uw pensioen nu en in de toekomst zeker te stellen, moet het pensioenfonds financieel gezond zijn en blijven. 

Jaarlijks bepaalt het bestuur welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden om het fonds financieel gezond te houden.

Mogelijke maatregelen zijn:

  • de pensioenen niet of maar een beetje verhogen;
  • het opbouwpercentage verlagen;
  • de premie verhogen;
  • onze beleggingen aanpassen;
  • de opgebouwde pensioenen verlagen.