Pensioen verhoging - verlaging

Om uw pensioen nu en in de toekomst zeker te stellen, moet het pensioenfonds financieel gezond zijn en blijven. 

We kunnen de volgende maatregelen nemen als het minder goed gaat:
 

  • de pensioenen niet of maar een beetje verhogen;
  • het opbouwpercentage verlagen;
  • de premie verhogen;
  • onze beleggingen aanpassen;
  • de opgebouwde pensioenen verlagen.
Verhogen van uw pensioen

Als de prijzen stijgen en uw pensioen niet, dan wordt uw pensioen steeds minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde pensioen. Pensioenfonds Vervoer streeft ernaar elk jaar de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenen die zijn ingegaan te verhogen. Het verhogen van pensioen heet indexatie.

Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer beoordeelt elk jaar of en zo ja hoeveel procent de pensioenen verhoogd kunnen worden. Daarvoor is geen geld gereserveerd. Indexatie wordt betaald uit behaalde beleggingsrendementen. Verhogen van de pensioenen kan alleen als de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed genoeg is. 

                Indexatie              Stijging van de prijzen

2017          0,00%                          1,40 %
2016          0,00 %                         0,30 %
2015          0,00 %                         0,60 %
2014          0,00 %                         1,00 %
2013          0,00 %                         2,50 %

Er is een kleine kans dat uw pensioen de komende jaren wordt verhoogd.

Verlagen van uw pensioen
Pensioenfonds Vervoer heeft de pensioenen nog nooit verlaagd. Ook in 2018 was het niet nodig om de pensioenen te verlagen. In de toekomst is een verlaging echter niet uitgesloten. Als het fonds niet genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, kunnen er diverse maatregelen worden genomen. Het verlagen van de pensioenen is een uiterste maatregel: dit gebeurt pas als alle andere maatregelen al genomen zijn of niet (meer) bruikbaar zijn.