Overslaan en naar inhoud gaan

Beleggen

Verantwoord beleggen

Wij vinden het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan de integriteit van financiële markten. Vanuit onze visie dat financieel en maatschappelijk rendement goed samen kunnen gaan, kiezen wij voor beleggingen waarbij bewust rekening wordt gehouden met de zogenaamde ESG-factoren: Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur van de onderneming). 

Pensioenfonds Vervoer werkt met verschillende internationale lijsten met regels (normenkaders). We gebruiken deze lijsten om te beoordelen waar we wel en niet in kunnen beleggen. We werken met de volgende normenkaders:

Een deel van de beleggingen valt onder de categorie ‘impactbeleggen’. Dat zijn beleggingen die een meetbaar en positief effect hebben op mens, milieu en maatschappij. Denk aan een microfinancieringsfonds dat in ontwikkelingslanden kredieten verstrekt aan kleine ondernemers.

Pensioenfonds Vervoer werkt met verschillende managers die wij vragen om verantwoord te beleggen. Elk jaar beoordelen wij hoe goed deze managers in staat zijn om bij de beleggingen rekening te houden met de ESG-factoren en de normenkaders. Op dit moment kunnen we de effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de beleggingen nog niet beoordelen. Zodra we dit kunnen, gaan we deze effecten uiteraard goed bekijken.

Je kunt meer lezen over wat wij vinden en doen op het gebied van verantwoord beleggen in het beleidsdocument beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Statement in het kader van SFDR

Pensioenfonds Vervoer weegt algemene ESG-criteria mee bij haar investeringsbeslissingen. Het pensioenfonds houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving (‘regulatory technical standards’ oftewel ‘RTS’). De reden om dit (momenteel) niet mee te wegen is dat het nog niet duidelijk is wat de verplichtingen zijn die volgen uit deze toekomstige wetgeving.

Vanaf 2022 zal een rapportageverplichting gelden voor pensioenfondsen die ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meewegen. Er zal gerapporteerd moeten worden over een aanzienlijk aantal indicatoren. Pensioenfonds Vervoer wil eerst toetsen of aan deze rapportageverplichtingen kan worden voldaan, voordat gekozen wordt de ongunstige effecten mee te wegen in de beleggingsbeslissingen.