Overslaan en naar inhoud gaan

Beleggen

Verantwoord beleggen

Wij vinden het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan de integriteit van financiële markten. Vanuit onze visie dat financieel en maatschappelijk rendement goed samen kunnen gaan, kiezen wij voor beleggingen waarbij bewust rekening wordt gehouden met de zogenaamde ESG-factoren: Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur van de onderneming). 

Pensioenfonds Vervoer werkt met verschillende internationale lijsten met regels (normenkaders). We gebruiken deze lijsten om te beoordelen waar we wel en niet in kunnen beleggen. We werken met de volgende normenkaders:

Een deel van de beleggingen valt onder de categorie ‘impactbeleggen’. Dat zijn beleggingen die een meetbaar en positief effect hebben op mens, milieu en maatschappij. Denk aan ‘groene’ obligaties, leningen die we samen met ontwikkelingsbanken verstrekken en beleggingen in de infrastructuur voor duurzame energie.

Pensioenfonds Vervoer werkt met verschillende managers die wij vragen om verantwoord te beleggen. Elk jaar beoordelen wij hoe goed deze managers in staat zijn om bij de beleggingen rekening te houden met de ESG-factoren en de normenkaders. Op dit moment kunnen we de effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de beleggingen nog niet beoordelen. Zodra we dit kunnen, gaan we deze effecten uiteraard goed bekijken.

Je kunt meer lezen over wat wij vinden en doen op het gebied van verantwoord beleggen in het beleidsdocument beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Verklaring over de toepassing van de Europese Taxonomieverordening

De technische screeningcriteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten van de Europese Taxonomieverordening (Taxonomie) zijn ofwel nog niet in definitieve vorm (met betrekking tot de eerste twee Taxonomie milieudoelstellingen over klimaatmitigatie en klimaatadaptatie) ofwel nog niet ontwikkeld (voor de andere vier Taxonomie-milieudoelstellingen). Deze gedetailleerde criteria vereisen de beschikbaarheid van meerdere, specifieke datapunten met betrekking tot elke investering. Op dit moment zijn er onvoldoende betrouwbare, tijdige en verifieerbare gegevens beschikbaar voor het pensioenfonds om investeringen met behulp van deze criteria te kunnen beoordelen.

Daarnaast zijn de Regulatory Technical Standards (RTS) onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) nog niet van kracht. Deze definiëren de methodologie voor de berekening van het aandeel van ecologisch duurzame beleggingen en de templates voor rapportage hierover. Op dit moment is Pensioenfonds Vervoer daarom niet in staat om gestandaardiseerde en vergelijkbare informatie te verstrekken over het aandeel ecologisch duurzame beleggingen.

Mogelijk zijn er beleggingen van het pensioenfonds die zich bezighouden met economische activiteiten die bijdragen aan een milieudoelstelling. Deze kunnen in aanmerking komen voor toetsing aan de technische screeningcriteria van de Taxonomie. Momenteel is Pensioenfonds Vervoer niet in staat om al aan alle informatieverplichtingen te voldoen die volgen uit de Taxonomie. Daarom rapporteren wij nu niet over onze mate van Taxonomie-alignment. Pensioenfonds Vervoer houdt deze situatie actief in de gaten. Indien en wanneer voldoende betrouwbare, tijdige en verifieerbare gegevens over de beleggingen van het pensioenfonds beschikbaar komen, zijn wij voornemens hierover wel te gaan rapporteren.