Overslaan en naar inhoud gaan

Beleggen

Betrokken belegger

Op verschillende manieren proberen we een positieve bijdrage te leveren aan mens en milieu als we beleggen.

In bepaalde landen en ondernemingen beleggen we niet

Pensioenfonds Vervoer hanteert een uitsluitingslijst (pdf). Op deze lijst staan de landen en ondernemingen waarin we vanuit wettelijk en/of maatschappelijk oogpunt niet beleggen.

We maken gebruik van ons stemrecht

Met de aankoop van aandelen worden wij mede-eigenaar van het bedrijf dat de aandelen uitgeeft. Daardoor mogen we stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Elke onderneming die aandelen uitgeeft, is verplicht minimaal één keer per jaar zo’n vergadering te organiseren.

In principe stemmen wij op alle aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin wij beleggen. Als we stemmen, letten we niet alleen op financiële factoren, maar ook op milieu, sociale factoren en ‘goed bestuur’. Verder willen we dat de bedrijven waarin we beleggen zich houden aan de normenkaders op het gebied van mens en milieu.

  • Lees meer over het stembeleid (pdf) van Pensioenfonds Vervoer.
  • Met deze tool kunt u zien hoe Pensioenfonds Vervoer heeft gestemd op aandeelhoudersvergaderingen vanaf 2020. 

We gaan de dialoog aan

In sommige gevallen gaan we het gesprek aan met de directie. Dit doen we samen met andere beleggers. We hopen zo invloed uit te oefenen op het beleid, zodat het bedrijf duurzamer wordt.

Wij gaan in gesprek met bedrijven uit onze portefeuille over milieu, arbeidsomstandigheden en corporate governance. Vanaf 2020 rapporteren we hierover in onze halfjaarverslagen