Overslaan en naar inhoud gaan

Nieuwe regels voor pensioen ook te horen in troonrede

Gepubliceerd op:

Dinsdag 19 september was het Prinsjesdag. De koning sprak de troonrede uit en opende zo het nieuwe parlementaire jaar. In de troonrede ging het kort over de nieuwe regels voor pensioen.

Een toekomstbestendiger pensioen

Tijdens de troonrede zei de Koning: “Met de Wet toekomst pensioenen, die op 1 juli jongstleden in werking is getreden, is een grote stap gezet naar een toekomstbestendiger pensioen. Pensioenuitvoerders, werkgevers en werknemers werken hard aan de overstap naar het nieuwe stelsel.”.

Meer weten wat het voor jouw pensioen betekent?

De werkgevers- en werknemersorganisaties in de vervoerssectoren hebben Pensioenfonds Vervoer gevraagd de nieuwe regeling uit te voeren volgens de afspraken die zij hebben gemaakt. Hierover lees je meer op pfvervoer.nl/transitieplan. Er is ook een samenvatting.

Voor we ‘ja’ zeggen, kijken we eerst of dat kan. Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer beoordeelt nu het transitieplan. Het bestuur kijkt of de afspraken goed uit te voeren zijn en of ze evenwichtig zijn. ‘Evenwichtig’ wil zeggen dat er geen groepen zijn die erg veel voor- of nadeel hebben van de afspraken ten opzichte van de rest. Bij het beoordelen van het plan houdt het bestuur ook rekening met de reacties die bij ons binnenkomen.

Op onze themapagina pfvervoer.nl/nieuwe-regeling lees je wat er verandert en wat hetzelfde blijft. De sterke punten in de huidige afspraken over pensioen blijven bestaan. Je hoeft zelf nu nog niets te doen.