Overslaan en naar inhoud gaan

Kwartaalbericht

Bekijk het kwartaalbericht op hoofdlijnen. De volledige versie is als pdf bestand te downloaden.

Aantal deelnemers

185.969
bouwen nu pensioen op
397.383
hebben pensioen opgebouwd
104.432
ontvangen nu pensioen
Totaal aantal deelnemers
687.784

Beleidsdekkingsgraad

i
Beleidsdekkingsgraad
4e kwartaal 2021
107.3%
2021
99,3%
1e kwartaal
2021
102,5%
2e kwartaal
2021
105,3%
3e kwartaal
2021
107,3%
4e kwartaal
x

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitkeren). De dekkingsgraad geeft daarmee een indicatie of het pensioenfonds in staat is om de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen.

Beleidsdekkingsgraad
Som van de laatste 12 dekkingsgraden / 12 maanden = Gemiddelde over 12 maanden

Beleggingsportefeuille

i
December 2021
Vastrentende waarden
59,6%
Aandelen
36,9%
Vastgoed en overige beleggingen
3,6%
x
De samenstelling van de beleggingen.
Belegd vermogen
31/12/2021
39,5 miljard
x

Vastrentende waarden

Dit zijn leningen met een vaste looptijd. Als je vastrentende waarden koopt, leen je geld uit. Dit geld ontvang je bij afloop van de looptijd (soms stap voor stap) weer terug. In ruil voor het uitlenen van het geld ontvang je rente. Voorbeelden van vastrentende waarden zijn obligaties, onderhandse leningen en hypotheken. Leningen zijn relatief veilig. Daarom leveren ze op de lange termijn gemiddeld minder rendement op dan aandelen.

x

Aandelen

Een aandeel is een (klein) deel van een onderneming. Alle aandeelhouders samen zijn eigenaar van het bedrijf. Aandelen zijn relatief risicovol: de waarde van een aandeel kan flink wisselen. Een bedrijf kan zelfs failliet gaan. Op de lange termijn levert beleggen in aandelen gemiddeld een hoger rendement op dan vastrentende waarden.

x

Vastgoed 

Vastgoed is een veelgebruikte term voor onroerend goed, zoals woningen en kantoorpanden. Vastgoed levert stabiele inkomsten (uit verhuur) op.

x

Overige beleggingen 

De overige beleggingen bestaan uit afdekking van rente-, valutarisico en doelinvesteringen.
Afdekking rente: beperking van de negatieve gevolgen van een lage rente op de dekkingsgraad.

Valutarisico: negatieve gevolgen van koerswisselingen.

Doelinvesteringen: investeringen die werkgelegenheid en kwaliteit van leven in ontwikkelingslanden stimuleren.

Volledige versie