Verhogen en verlagen van uw pensioen

Het pensioenfonds probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen. Uw pensioen kan alleen worden verhoogd als de financiële situatie van het fonds goed genoeg is. Op dit moment is dat niet het geval. Om de financiële positie te verbeteren heeft het fonds een herstelplan opgesteld. Een belangrijke maatregel in het herstelplan is dat we de pensioenen niet verhogen tot er weer genoeg reserves zijn. Dit betekent dat uw pensioen in 2018 niet wordt verhoogd. Er is een kleine kans dat uw pensioen de komende jaren wordt verhoogd.

Pensioenfonds Vervoer heeft de pensioenen nog nooit verlaagd. Ook in 2018 is het niet nodig om de pensioenen te verlagen. In de toekomst is een verlaging echter niet uitgesloten. Het verlagen van de pensioenen is een uiterste maatregel: dit gebeurt pas als alle andere maatregelen in het herstelplan al zijn genomen of niet (meer) bruikbaar zijn.