Overslaan en naar inhoud gaan

Verhogen en verlagen van uw pensioen

De hoogte van uw pensioen
De hoogte van uw pensioen staat niet vast maar is afhankelijk van de financiële positie van Pensioenfonds Vervoer. De financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer wordt beïnvloed door het volgende:

  • Mensen worden steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen
  • Een lage rente maakt pensioen duurder.
  • De resultaten van beleggingen kunnen meevallen of tegenvallen.

Verhogen van uw pensioen
Als de prijzen stijgen en uw pensioen niet, wordt uw pensioen minder waard. U kunt namelijk minder kopen met hetzelfde pensioen. Pensioenfonds Vervoer streeft ernaar om de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen jaarlijks te verhogen. Het verhogen van pensioen heet indexatie of toeslagverlening.

Lees meer

Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer beoordeelt elk jaar of, en zo ja met hoeveel procent de pensioenen verhoogd worden. Voor een verhoging is geen geld gereserveerd. Een verhoging betalen we uit behaalde beleggingsrendementen. Het verhogen van de pensioenen kan alleen als de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed genoeg is. 

In de afgelopen 5 jaar hebben wij de pensioenen twee keer kunnen verhogen: 

 Stijging van de prijzen*Verhoging pensioen
2023-3,09%
202210%3,24%
20212,7%0,0%
20201,3%0,0%
20192,6%0,0%
20181,7%0,0%

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Er is een kleine kans dat uw pensioen de komende jaren wordt verhoogd.

Verlagen van uw pensioen
Pensioenfonds Vervoer heeft de pensioenen nog nooit verlaagd. Ook in 2023 wordt uw pensioen niet verlaagd. Het bestuur van het pensioenfonds doet er alles aan om te voorkomen dat de pensioenen in de toekomst moeten worden verlaagd. In de toekomst is een verlaging echter niet uit te sluiten. Het verlagen van de pensioenen is een uiterste maatregel: dit gebeurt pas als alle andere maatregelen al zijn genomen of niet (meer) bruikbaar zijn.

Lees verder

Pensioenfondsen zijn verplicht om voldoende financiële reserves te hebben. Op dit moment zijn onze reserves niet hoog genoeg. Het fonds heeft een herstelplan opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen om de financiële positie te verbeteren.

Onze financiële situatie
Hoe wij er financieel voor staan blijkt uit onze beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen ons vermogen en de pensioenen die we nu en later uitkeren. Op dit moment is onze beleidsdekkingsgraad te laag.

Lees meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.