Overslaan en naar inhoud gaan

Belastingen en inhoudingen

Het pensioen dat u ontvangt op uw rekening is een ‘netto pensioen’. Pensioenfonds Vervoer houdt premies en belasting in op het bruto bedrag. Hoeveel belasting en premie er door Pensioenfonds Vervoer op uw pensioen wordt ingehouden, hangt af van de hoogte van uw pensioen. 

De belasting die wij in moeten houden, is vanaf het moment dat u AOW ontvangt lager. Dat komt onder andere doordat u geen premie meer betaalt voor de AOW.

Ziektekosten

U betaalt een vaste premie voor de verzekering voor ziektekosten: de nominale premie. Naast deze premie betaalt u ook een premie die afhankelijk is van de hoogte van uw pensioen. Hoe hoger uw pensioen, hoe hoger deze premie.

Pensioenfonds Vervoer houdt de premie automatisch in op uw pensioen. Dat moet van de overheid. Vanaf 1 januari 2023 is de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) 5,43%. Dit is het percentage van uw bruto-inkomen dat ingehouden wordt voor de Zvw. Deze bijdrage geldt tot een maximuminkomen van € 66.956 (2023).