Overslaan en naar inhoud gaan

Eenmalige uitkering of nabetaling ontvangen

Krijg je een nabetaling of een eenmalige uitkering van Pensioenfonds Vervoer? Dan kan dit gevolgen hebben voor een toeslag die je ontvangt of de belasting die je moet betalen.

Het bedrag van de nabetaling of de eenmalige uitkering telt namelijk mee voor je totale inkomen in het jaar dat je de nabetaling of de eenmalige uitkering ontvangt.

Geef het bedrag dat je ontvangt niet ineens uit.
Zorg eerst dat je weet welke gevolgen de uitkering of nabetaling heeft voor jou.

Toeslagen kunnen lager worden of stoppen

Een hoger inkomen kan gevolgen hebben voor toeslagen die je ontvangt. De toeslag kan lager worden of zelfs stoppen.

Huurtoeslag

Laat de Belastingdienst weten dat je een eenmalige uitkering of nabetaling hebt gekregen. Hiermee voorkom je dat je huurtoeslag stopt. Je voorkomt dan ook dat je al ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen.

Wat moet je doen?
Vul het formulier ‘Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ in. Bij vraag 7 (bijzonder inkomen) vul je de gegevens over de eenmalige uitkering in. Stuur het formulier naar de Belastingdienst. Met het formulier regel je dat je huurtoeslag niet omlaag gaat.

Heb je al huurtoeslag moeten terugbetalen door een eenmalige uitkering?
Je kunt het formulier tot 5 jaar ná het jaar waarin je de eenmalige uitkering hebt gehad indienen. Heb je bijvoorbeeld in 2022 een eenmalige uitkering of nabetaling ontvangen en heb je daardoor geen of minder huurtoeslag gekregen? Dan heb je nog tot 1 januari 2028 om je verzoek in te dienen. Je krijgt dan de huurtoeslag die je te weinig hebt ontvangen terug.  
 

Zorgtoeslag

Door een eenmalige uitkering gaat je inkomen omhoog. Daardoor kan je zorgtoeslag lager worden of zelfs stoppen. Dat gebeurt in het jaar dat je de eenmalige uitkering krijgt. Is je inkomen een jaar later weer lager? Dan is de kans groot dat je weer de zorgtoeslag krijgt die je had.

De zorgtoeslag gaat pas omlaag als de Belastingdienst weet dat je een eenmalige uitkering hebt ontvangen.

Dat betekent dat je de keuze hebt: Je kunt de informatie zelf doorgeven aan de Belastingdienst. Of je kunt wachten tot de Belastingdienst de informatie van Pensioenfonds Vervoer heeft verwerkt. Dat laatste kan een tijdje duren.

Als je de Belastingdienst niet zelf informeert, dan kun je een tijdje teveel zorgtoeslag ontvangen. De Belastingdienst weet nog niet dat je een hoger inkomen hebt. Je krijgt dan nog steeds de zorgtoeslag die je had, maar eigenlijk moet die lager zijn. Zodra de Belastingdienst weet dat je inkomen hoger is geworden, krijg je bericht dat je de zorgtoeslag die je teveel hebt gekregen moet terugbetalen.

Wat kun je doen?
Wil je weten of je zorgtoeslag omlaag gaat door de eenmalige uitkering? 
Bel dan de Belastingdienst: 0800 - 0543 (dit nummer is gratis)
Bel je vanuit het buitenland? Bel dan +31 555 385 385.

Wil je voorkomen dat je teveel krijgt en moet terugbetalen? Geef je eenmalige uitkering of nabetaling dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Je doet dit door je inkomen aan te passen op de website www.mijntoeslagen.nl.

Kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en andere toeslagen

Ontvang je een van deze toeslagen of uitkeringen en wil je weten wat de gevolgen zijn van je eenmalige uitkering? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (dit nummer is gratis).

Je inkomstenbelasting kan hoger uitvallen

Een nabetaling of eenmalige uitkering telt mee bij de berekening van je inkomstenbelasting in een jaar. Je inkomstenbelasting kan daardoor hoger uitvallen. Als je extra inkomstenbelasting moet betalen, kun je bij de Belastingdienst middeling aanvragen. Let op: Per 1 januari 2023 is de middelingsregeling vervallen. Het laatste tijdvak waarover je kunt middelen is 2022, 2023 en 2024. Meer weten over middeling? Ga dan naar de website van de Belastingdienst.

Meer weten?

Bekijk in ieder de geval de video op deze pagina. En neem contact op met de Belastingdienst als je twijfelt over wat je moet doen.
Bel 0800 - 0543 (dit nummer is gratis)
Bel je vanuit het buitenland? Bel dan +31 555 385 385.

Wat is het verschil tussen een eenmalige uitkering en een nabetaling?

Je krijgt een eenmalige uitkering als je een klein pensioen hebt

Ga je met pensioen en heb je een klein pensioen opgebouwd? Of heb je recht op een uitkering omdat je (ex-)partner of een overleden ouder een klein pensioen bij ons heeft opgebouwd? Dan betalen wij het pensioen - als het pensioen kleiner is dan € 594,89 per jaar (in 2023) - graag in één keer uit. Je krijgt dan in één keer een bedrag op je rekening. Dit is een eenmalige uitkering. Na ontvangst van deze eenmalige uitkering krijg je geen pensioen meer van Pensioenfonds Vervoer.

Je krijgt een nabetaling als je uitkering verandert

Het kan zijn dat de uitkering die je van ons ontvangt verandert. Bijvoorbeeld als je (eerdere) werkgever nieuwe gegevens aanlevert die van invloed zijn op de hoogte van je uitkering. Als wij je uitkering opnieuw berekenen, kan je uitkering hoger worden. Heb je in het verleden te weinig ontvangen? Dan betalen we het verschil in één keer. Dit heet een nabetaling.

Je kunt ook een nabetaling krijgen als je nog geen uitkering kreeg, terwijl je daar wel recht op had. Je krijgt deze gemiste uitkering(en) dan in één keer.

Bekijk ook onze video