Overslaan en naar inhoud gaan

Nabestaandenpensioen

Uw partner bouwt op dit moment een pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer, of heeft dit gedaan. Tegelijk bouwt of bouwde uw partner ook een partnerpensioen op. Dit is een uitkering die u ontvangt, nadat uw partner is overleden. U ontvangt deze uitkering tot u zelf overlijdt. Daarnaast hebben uw eventuele kinderen mogelijk een recht op wezenpensioen.

Wezenpensioen is de uitkering die uw kinderen tot hun 18e ontvangen, nadat uw partner is overleden. Studerende kinderen ontvangen wezenpensioen tot uiterlijk hun 27e.

Wanneer bent u een 'partner'?

Iemand wordt gezien als uw partner, als hij of zij:

  • Met u getrouwd is of uw geregistreerd partner is, vóór u met pensioen gaat.
  • Met u samenwoont, vóór u met pensioen gaat. 
Samenwonen met een samenlevingscontract

De persoon met wie u samenwoont is uw partner als:

  • U en uw partner een samenlevingscontract afgesloten hebben bij de notaris. Hierin staat dat jullie een gezamenlijke financiële huishouding voeren.
  • Jullie niet zijn getrouwd met iemand anders, jullie geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders en jullie ook niet samenwonen met iemand anders.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan bestaat de kans dat uw partner geen partnerpensioen krijgt.

Uw partner is niet uw ouder, grootouder, overgrootouder of uw kind, kleinkind of achterkleinkind.

Samenwonen zonder een samenlevingscontract

De persoon met wie u samenwoont is uw partner als:

  • U en uw partner een gezamenlijke financiële huishouding voeren.
  • Jullie allebei minstens 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven staan bij de gemeente.
  • Jullie niet zijn getrouwd met iemand anders, jullie geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders en jullie ook niet samenwonen met iemand anders.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan bestaat de kans dat uw partner geen partnerpensioen krijgt.

Uw partner is niet uw ouder, grootouder, overgrootouder of uw kind, kleinkind of achterkleinkind.

Let op: bent u gescheiden of heeft u samengewoond? Kijk dan bij 'Uit elkaar’. Daar vindt u een uitleg over de verdeling van het pensioen en het partnerpensioen.

De hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen 

De hoogte van het partnerpensioen hangt af van het pensioen dat uw partner heeft opgebouwd en het moment waarop uw partner overlijdt. 

Lees meer

Situatie 1: Uw partner overlijdt, terwijl hij of zij nog pensioen opbouwde bij Pensioenfonds Vervoer.

U ontvangt het partnerpensioen dat uw partner zou hebben opgebouwd als hij of zij tot zijn/haar 68e jaar was blijven werken in de vervoerssector. Elk kind ontvangt het wezenpensioen dat uw partner zou hebben opgebouwd. Daarbij gaan we uit van het salaris dat uw partner verdiende op het moment van overlijden. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als u beiden bent overleden.

Situatie 2: Uw partner overlijdt, terwijl hij of zij nog niet met pensioen was en geen pensioen meer opbouwde bij Pensioenfonds Vervoer

U ontvangt in dat geval het partnerpensioen dat uw partner heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Vervoer. Elk kind ontvangt het wezenpensioen dat uw partner heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Vervoer. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als u beiden bent overleden.

Situatie 3: Uw partner overlijdt, nadat hij of zij met pensioen is gegaan.

U ontvangt het partnerpensioen dat uw partner heeft opgebouwd (tenzij het hele partnerpensioen of een deel is omgezet in extra pensioen voor uw partner). Elk kind ontvangt het wezenpensioen dat uw partner heeft opgebouwd. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als u beiden bent overleden. Als uw partner ooit gescheiden is, ontvangt u mogelijk minder partnerpensioen.

Vanaf wanneer ontvangt u het partnerpensioen?

U heeft recht op partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin uw partner overlijdt. De eerste uitbetaling zal later zijn (meestal binnen 1 maand na het overlijden), omdat we eerst het overlijden van uw partner administratief moeten verwerken.

Lees meer

Het pensioen waarop u recht heeft in de tussenliggende maanden wordt verwerkt in de eerste uitkering die u ontvangt. De eerste uitkering zal daardoor hoger zijn. De tweede uitkering die u ontvangt, is het vaste maandbedrag.

Zodra wij zijn geïnformeerd over het overlijden van uw partner (via de Basisadministratie Personen van de gemeente) ontvangt u een brief met een uitleg van wat er gaat gebeuren en de hoogte van het partnerpensioen. Woonde uw partner in het buitenland, neem dan zelf contact met ons op. Wij krijgen dan niet altijd automatisch het bericht van overlijden door.