Overslaan en naar inhoud gaan

Uw partner is (net) overleden

Gecondoleerd met het overlijden van uw partner. We wensen u sterkte de komende tijd. 

Graag willen we u duidelijkheid geven over wat er bij Pensioenfonds Vervoer voor u is geregeld. U vindt hieronder een uitleg van het nabestaandenpensioen. Ook leest u hoe u het nabestaandenpensioen aanvraagt. Er zijn twee soorten nabestaandenpensioen: een partnerpensioen voor de achterblijvende partner en een wezenpensioen voor eventuele achterblijvende kinderen. Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Hoe vraagt u partnerpensioen aan?

Wij krijgen het overlijden van uw partner door via de Basisregistratie Personen van de gemeente. U ontvangt daarna een brief met uitleg wat er gaat gebeuren en de hoogte van het partnerpensioen. Via die brief kunt u het partnerpensioen aanvragen. 

Woonde uw partner in het buitenland, neem dan zelf contact met ons op. Wij krijgen het bericht van overlijden dan namelijk niet altijd automatisch door.

Wat is het partner- en wezenpensioen? 

Het partnerpensioen is een uitkering die u gaat ontvangen, nu uw partner is overleden. U ontvangt deze uitkering tot u zelf overlijdt. Daarnaast hebben uw eventuele kinderen misschien recht op wezenpensioen. Wezenpensioen is de uitkering die uw kinderen tot hun 18e ontvangen. Studeert een kind, dan ontvangt het langer wezenpensioen, uiterlijk tot zijn of haar 27e

Wanneer bent u een 'partner'?

Iemand wordt gezien als uw partner, als hij of zij:

  • Met u getrouwd is of uw geregistreerd partner is, vóór u met pensioen gaat.
  • Met u samenwoont, vóór u met pensioen gaat. 
Samenwonen met een samenlevingscontract

De persoon met wie u samenwoont is uw partner als:

  • U en uw partner een samenlevingscontract afgesloten hebben bij de notaris. Hierin staat dat jullie een gezamenlijke financiële huishouding voeren.
  • Jullie niet zijn getrouwd met iemand anders, jullie geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders en jullie ook niet samenwonen met iemand anders.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan bestaat de kans dat uw partner geen partnerpensioen krijgt.

Uw partner is niet uw ouder, grootouder, overgrootouder of uw kind, kleinkind of achterkleinkind.

Samenwonen zonder een samenlevingscontract

De persoon met wie u samenwoont is uw partner als:

  • U en uw partner een gezamenlijke financiële huishouding voeren.
  • Jullie allebei minstens 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven staan bij de gemeente.
  • Jullie niet zijn getrouwd met iemand anders, jullie geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders en jullie ook niet samenwonen met iemand anders.

Uw partner is niet uw ouder, grootouder, overgrootouder of uw kind, kleinkind of achterkleinkind. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan bestaat de kans dat u geen partnerpensioen krijgt.

Let op: bent u gescheiden of heeft u samengewoond? Kijk dan bij 'Uit elkaar’. Daar vindt u een uitleg over de verdeling van het pensioen en het partnerpensioen.

Hoe hoog is het partner- en wezenpensioen? 

De hoogte van het partnerpensioen hangt af het pensioen dat uw partner heeft opgebouwd en het moment waarop uw partner is overleden.

Lees meer

Situatie 1: Uw partner bouwde nog pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer

U ontvangt het partnerpensioen dat uw partner zou hebben opgebouwd als hij/zij tot zijn/haar 68e jaar was blijven werken in de vervoerssector. Elk kind ontvangt het wezenpensioen dat uw partner zou hebben opgebouwd. Daarbij gaan we uit van het salaris dat uw partner verdiende op het moment van overlijden.

Situatie 2: Uw partner was nog niet met pensioen en bouwde geen pensioen meer op bij Pensioenfonds Vervoer

U ontvangt het partnerpensioen dat uw partner heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Vervoer. Elk kind ontvangt het wezenpensioen dat uw partner heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Vervoer.

Situatie 3: Uw partner was gepensioneerd

U ontvangt het partnerpensioen dat uw partner heeft opgebouwd (tenzij het hele partnerpensioen of een deel is omgezet in extra pensioen voor uw partner). Elk kind ontvangt het wezenpensioen ot zijn of haar 18e (of uiterlijk tot zijn of haar 27e als het kind studeert). Als uw partner ooit gescheiden is, is uw uitkering mogelijk lager.

Log in of bekijk het pensioenoverzicht van uw partner om te zien wat de precieze bedragen zijn. 

Vanaf wanneer ontvangt u het partnerpensioen? 

U heeft recht op partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin uw partner is overleden. De eerste uitbetaling zal later zijn (meestal binnen 1 maand na het overlijden van uw partner), omdat we eerst het overlijden van uw partner administratief moeten verwerken. Het pensioen waarop u in de tussentijd recht heeft, wordt verwerkt in de eerste uitkering die u ontvangt. De tweede uitkering is het vaste maandbedrag.

Mogelijk is er een verzekering die het partnerpensioen aanvult 

Bouwde uw partner nog pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer toen hij of zij overleed? Dan had uw partner mogelijk een Tijdelijk Extra Partnerpensioen (nieuwe naam) of een Anw-pensioen (oude naam) verzekerd. Dit kunt u zien op het pensioenoverzicht van uw partner. Deze verzekering zorgt voor een extra uitkering tot de maand waarin u een AOW-uitkering ontvangt.

Wilt u weten wat u nog meer moet regelen na het overlijden van uw partner? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.