Overslaan en naar inhoud gaan

Hoorrecht voor gepensioneerden en voormalige deelnemers

Mensen die al een pensioen ontvangen of in het verleden pensioen opbouwden bij Pensioenfonds Vervoer konden zich organiseren in een vereniging.

Tot 1 juli 2023 had deze vereniging (of een initiatief voor het oprichten van een vereniging) de tijd om zich kenbaar te maken bij de sociale partners van de sector.

Leden van de vereniging konden tot 1 september 2023 gezamenlijk een mening over onderdelen van de nieuwe pensioenregeling en ideeën verzamelen. De vereniging mocht deze standpunten en ideeën inbrengen bij de sociale partners, die afspraken maken over de nieuwe regeling.

Nieuwe regeling Pensioenfonds Vervoer

Sociale partners hebben aangegeven dat het wenselijk is dat de nieuwe regeling in 2025 voor iedereen gaat gelden. Het voornemen is ook om alle pensioenen om te zetten naar de nieuwe regeling. Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. Via een vereniging kon men bijvoorbeeld laten weten wat men belangrijk vindt als het gaat om het omzetten van de pensioenen.

Invloed op het transitieplan

De afspraken die sociale partners maakten over de nieuwe regeling staan in een transitieplan. In dat plan staat hoe sociale partners van de huidige regeling naar de nieuwe regeling over willen.

Via het hoorrecht konden gepensioneerden en mensen die vroeger een pensioen op hebben gebouwd (en zich hebben verenigd in een vereniging) laten weten wat zij belangrijk vinden bij de overstap van de huidige naar de nieuwe regeling.

Volledige openheid van zaken: alle afspraken laten we transparant zien

Een eerste versie van het transitieplan is klaar. Bekijk het transitieplan. Een vereniging kon tot 1 september 2023 een reactie geven op dit plan.

Regels voor verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht

  • Voor 1 juli 2023 moest een vereniging (of een initiatief voor het oprichten van een vereniging) zich kenbaar maken bij de sociale partners van de sector (adresgegevens onderaan). De vereniging hoefde dan nog niet te voldoen aan de voorwaarden hieronder.
  • Uiterlijk 1 september 2023 kon een vereniging die zich op tijd had aangemeld een reactie geven op het transitieplan. Op dat moment moest de vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen:
    • De vereniging moest volledige rechtsbevoegdheid hebben (moet een rechtspersoon zijn)
    • In de statuten moest staan dat de vereniging de belangen van gepensioneerden en/of voormalige deelnemers behartigt.
    • De vereniging vertegenwoordigde op het moment dat het gebruik maakt van het hoorrecht minimaal 1.000 gepensioneerden of voormalige deelnemers van het pensioenfonds.
  • Pensioenfonds Vervoer mag geen gegevens verstrekken van pensioengerechtigden en/of voormalig deelnemers.

Adressen voor het aanmelden van een vereniging

Sociale partners sector Beroepsgoederenvervoer
T.a.v. de secretaris
Postbus 3008
2700 KS Zoetermeer

Sociale partners sector Taxi
T.a.v. de secretaris
Postbus 19365
2500 CJ Den Haag

CAO Partijen Besloten Busvervoer
T.a.v. de secretaris
Postbus 154
4100 AD Culemborg