Overslaan en naar inhoud gaan

Als het mee- of tegenzit

Op je pensioenoverzicht zie je een inschatting van jouw pensioen als het erg mee- of tegenzit. Je ziet deze inschatting ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Het onderste bedrag
Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd. Als je nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat je bruto per jaar ontvangt, zolang je leeft.
Op mijnpensioenoverzicht is dit bedrag berekend alsof je jouw pensioen tegelijk laat ingaan met jouw AOW.
Het verwachte eindresultaat
Bovenaan zie je drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop je lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat je blijft werken tot je 68e  en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige regeling. Als je eerder stopt met werken, zal jouw pensioen lager zijn.
Scenario's
Er zijn heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In de ene toekomst zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een andere toekomst zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde ‘toekomsten’. Wij hebben uitgerekend wat jouw pensioen is in deze toekomsten.
Het verwachte eindresultaat zie je in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar je op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat jouw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat jouw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
Bij de rechter pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomsten) dat je uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
Bij de linker pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomsten’) dat je uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

 Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

  • De rente
    Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aan houden. De kans dat we kunnen verhogen wordt dan kleiner.
  • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
    Wij beleggen de premie voor jouw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen bijvoorbeeld een deel in aandelen en we sparen een deel. We kunnen er niet voor kiezen om alleen maar te sparen, omdat sparen niet genoeg rendement oplevert om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren. Door te beleggen, maken we gemiddeld meer rendement. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen. In het laatste geval kan het zijn dat we uiteindelijk de pensioenen moeten verlagen. Dit hebben we tot nu toe nog nooit hoeven doen.
  • De prijzen kunnen hard gaan stijgen of misschien juist gaan dalen.
    Als de prijzen stijgen, wordt jouw pensioen minder waard. Je kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat je later kunt kopen met jouw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting. Je ziet dus niet het bedrag dat je straks naar verwachting ontvangt, maar een gecorrigeerd bedrag. Als de verwachting is dat de prijzen gaan stijgen, is het bedrag (iets) naar beneden bijgesteld.
Wat is nog meer van invloed op jouw pensioen?
Veranderingen in jouw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor jouw pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. Bij de berekening van de bedragen op mijnpensioenoverzicht is geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in jouw privé- of werksituatie.