Overslaan en naar inhoud gaan

Vacature en procedure

Pensioenfonds Vervoer heeft een bestuur met leden namens de werkgevers, de werknemers en een lid namens de pensioengerechtigden. Daarnaast zijn er twee onafhankelijke bestuursleden.

Het bestuurslid namens de pensioengerechtigden heeft als aandachtsgebied 'communicatie' en 'pensioenen'. De laatste zittingstermijn van dit lid loopt op 1 juni 2024 af. Met het oog op deze vacature organiseert Pensioenfonds Vervoer verkiezingen.

CNV, FNV en/of een vereniging die ten minste 500 pensioengerechtigden in het fonds vertegenwoordigt én in de eigen statuten heeft staan dat zij deze pensioengerechtigden kan vertegenwoordigen dragen één of meer kandidaten voor. De pensioengerechtigden bepalen door verkiezingen welke kandidaat hun voorkeur heeft.

Procedure

Voldoet een vereniging aan de voorwaarden, dan kan deze vereniging tot en met 8 november 2023 kandidaten voordragen door een e-mail te sturen aan mevr. M.W. Bongaerts, m.bongaerts@bbpfvervoer.nl. De e-mail moet een motivatie en curriculum vitae van de kandidaat bevatten.

Een extern selectiebureau toetst of de voorgedragen kandidaten passen bij het functieprofiel. Geschikte kandidaten worden vervolgens voor 8 december 2023 uitgenodigd voor een gesprek. Een antecedentenonderzoek, een kennis- en competentietest maken onderdeel uit van de procedure.

Op 8 december 2023 wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. In december 2023 en januari 2024 zijn de verkiezingen. Het nieuwe bestuurslid wordt benoemd in het bestuur na toetsing en goedkeuring door de raad van toezicht en De Nederlandsche Bank.

Vragen?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevr. M.W. Bongaerts, fondssecretaris van Pensioenfonds Vervoer, via e-mail m.bongaerts@bbpfvervoer.nl of telefonisch 070-2050400.