Overslaan en naar inhoud gaan

Vacature en procedure

Pensioenfonds Vervoer heeft een bestuur met leden namens de werkgevers, de werknemers en een lid namens de pensioengerechtigden. Daarnaast zijn er twee onafhankelijke bestuursleden.

Het bestuurslid namens de pensioengerechtigden heeft als aandachtsgebied 'communicatie' en 'pensioenen'. De laatste zittingstermijn van dit lid loopt op 1 juni 2024 af. Met het oog op deze vacature heeft Pensioenfonds Vervoer verkiezingen georganiseerd.

CNV, FNV en/of een vereniging die ten minste 500 pensioengerechtigden in het fonds vertegenwoordigt én in de eigen statuten heeft staan dat zij deze pensioengerechtigden kan vertegenwoordigen dragen één of meer kandidaten voor. 

Pensioenfonds Vervoer heeft één geldige voordacht voor een kandidaat ontvangen. In lijn met artikel 5.2 van het Verkiezingsreglement heeft Pensioenfonds Vervoer daarom geen verkiezingen uitgeschreven. Met deze kandidaat is de benoemings- en goedkeuringsprocedure gestart. De informatie over de definitieve benoeming maken we rond juni 2024 bekend op onze website.