Wie zijn wij?

Wij zijn Pensioenfonds Vervoer, hét pensioenfonds voor alle werkenden in de verschillende vervoerssectoren.

Pensioenfonds Vervoer is in 1964 opgericht als bedrijfstakpensioenfonds voor de vervoerssector. Het pensioenfonds is een organisatie vóór en dóór de sector. Dat betekent dat vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers samen bepalen hoe de pensioenregelingen eruit zien. Het pensioenpakket is daardoor compleet en sluit goed aan op de wensen van werknemers in de vervoerssector. Wij voeren de verplichtgestelde pensioenregelingen uit voor iedereen die werkt in het goederenvervoer en verhuur van mobiele kranen, de taxibranche, het besloten busvervoer, de binnenbeurtvaart en het vrijwillig aangesloten Orsima.

Pensioenfonds Vervoer biedt een complete regeling, die voor een zo goed mogelijke uitkering zorgt in goede en slechte tijden. We richten ons volledig op de werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden in de sector vervoer en logistiek. We houden altijd het belang van de mensen voor wie we werken in het oog. We hebben geen winstoogmerk. Alles voor een goed pensioen.

Lees hier meer over onze toekomstvisie en strategie. 

 

Dit is onze statutaire doelstelling
Pensioenfonds Vervoer heeft in de statuten als doel vastgelegd dat het, aan de deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden van het fonds pensioenaanspraken en rechten op uitkeringen toekent bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Dit doet Pensioenfonds Vervoer binnen de kring van de aangesloten werkgevers en volgens bepalingen van haar statuten en de reglementen. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 21 juni 2018.