Wie zijn wij?

Wij zijn Pensioenfonds Vervoer, hét pensioenfonds voor alle werkenden in de verschillende vervoerssectoren.

Pensioenfonds Vervoer is in 1964 opgericht als bedrijfstakpensioenfonds voor de vervoerssector. Het pensioenfonds is een organisatie vóór en dóór de sector. Dat betekent dat vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers samen bepalen hoe de pensioenregelingen eruit zien. Het pensioenpakket is daardoor compleet en sluit goed aan op de wensen van werknemers in de vervoerssector. Wij voeren de verplichtgestelde pensioenregelingen uit voor iedereen die werkt in het goederenvervoer en verhuur van mobiele kranen, de taxibranche, het besloten busvervoer, de binnenbeurtvaart en sinds 1 januari 2015 bij het vrijwillig aangesloten Orsima.

Pensioenfonds Vervoer wil graag hét pensioenfonds zijn voor alle werkenden in de verschillende vervoerssectoren. Vanuit deze visie willen we voor huidige en voormalige werknemers (waaronder gepensioneerden) in alle aangesloten sectoren op betrouwbare, transparante, professionele en kostenefficiënte wijze een zo goed mogelijk pensioen verzorgen.

Pensioenfonds Vervoer belegt en beheert de pensioenpremies tegen verantwoorde risico’s en wil dit ook op een maatschappelijk verantwoorde wijze doen. Voor de komende jaren betekent dit dat het (beleggings)beleid erop is gericht onze financiële positie, ook bij eventuele wijzigingen in het pensioenstelsel en wetgeving, zo stabiel mogelijk te houden.

Lees hier meer over onze toekomstvisie en strategie.