Overslaan en naar inhoud gaan

Betaaldata

De pensioenen worden rond de 24e van een maand betaald. Bekijk hieronder de geplande data:

Betaaldata 2022

Donderdag 20 januari 2022
Woensdag 23 februari 2022
Woensdag 23 maart 2022
Donderdag 21 april 2022
Maandag 23 mei 2022
Donderdag 23 juni 2022
Donderdag 21 juli 2022
Dinsdag 23 augustus 2022
Donderdag 22 september 2022
Donderdag 20 oktober 2022
Woensdag 23 november 2022
Woensdag 21 december 2022

Geef een nieuw rekeningnummer altijd door

U kunt online uw rekeningnummer wijzigen via Betalingsgegevens’. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Of geef een nieuw rekeningnummer door via ons wijzigingsformulier (pdf). Heeft u iemand anders gemachtigd om dit aan ons door te geven? Stuur dan ook een afschrift van deze machtiging mee naar Pensioenfonds Vervoer. U krijgt altijd een bevestiging van de wijziging.