Overslaan en naar inhoud gaan

Betaaldata

De pensioenen worden rond de 24e van een maand betaald. Bekijk hieronder de geplande data:

Betaaldata 2023

Maandag 23 januari 2023
Donderdag 23 februari 2023
Donderdag 23 maart 2023
Maandag 24 april 2023
Dinsdag 23 mei 2023
Donderdag 22 juni 2023
Maandag 24 juli 2023
Woensdag 23 augustus 2023
Donderdag 21 september 2023
Maandag 23 oktober 2023
Donderdag 23 november 2023
Donderdag 21 december 2023

Geef een nieuw rekeningnummer altijd door

U kunt online uw rekeningnummer wijzigen via Betalingsgegevens’. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Of geef een nieuw rekeningnummer door via ons wijzigingsformulier (pdf). Heeft u iemand anders gemachtigd om dit aan ons door te geven? Stuur dan ook een afschrift van deze machtiging mee naar Pensioenfonds Vervoer. U krijgt altijd een bevestiging van de wijziging.