Overslaan en naar inhoud gaan

Wat is geregeld als je arbeidsongeschikt bent geworden?

Als je arbeidsongeschikt bent geworden, terwijl je in het vervoer werkte, zijn er mogelijk twee zaken voor je geregeld:

  • De opbouw van pensioen
  • Een aanvulling op de WIA-uitkering

Opbouw van pensioen

Ben je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard en daarom gestopt met werken in het vervoer? Dan loopt je pensioenopbouw gedeeltelijk door, zonder dat je daar premie voor hoeft te betalen. 

Aanvulling op de WIA-uitkering

Werkte je in de sector goederenvervoer of besloten busvervoer en raakte je op dat moment arbeidsongeschikt? Dan heb je mogelijk ook recht op een aanvulling op de WIA-uitkering. 

Je kunt bij het pensioenfonds een aanvulling op de WIA-uitkering aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze WIA-aanvulling moet je aan twee voorwaarden voldoen.

  1. Je bent op of na 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden.
  2. Je bent direct na het verstrijken van de maximum wachttijd van 104 weken voor meer dan 35% arbeidsongeschikt. 

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan is de aanvulling van de WIA-uitkering 10% van het loon dat je ontving voordat je arbeidsongeschikt werd. Is je arbeidsongeschiktheidspercentage minder dan 35%, dan ontvang je geen aanvulling. Je kunt de aanvulling aanvragen via het aanvraagformulier.