Overslaan en naar inhoud gaan

Risico’s en onzekerheden

Een aantal zaken kunnen de waarde van je pensioen en de hoogte van je pensioen beïnvloeden. 

Prijsstijgingen en het verhogen van je pensioen

Pensioenfonds Vervoer probeert elk jaar het pensioen dat je hebt opgebouwd te verhogen. Zo houdt het pensioen zijn waarde. Als de prijzen namelijk stijgen en je pensioen niet, kun je steeds minder kopen met hetzelfde bedrag.

Een verhoging van je pensioen heet een ‘toeslag’. Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer bekijkt elk jaar of, en zo ja met hoeveel procent de pensioenen verhoogd kunnen worden. Voor het verhogen van de pensioenen is geen geld gereserveerd. Een verhoging betalen we uit behaalde beleggingsrendementen. In de afgelopen jaren hebben wij de pensioenen alleen in 2022 kunnen verhogen met 3,24%.

Onze financiële reserves en het verlagen van je pensioen

Om alle pensioenen nu, maar ook in de toekomst uit te kunnen keren, moet het pensioenfonds financieel gezond zijn en blijven. Het kan gebeuren dat we ondanks alle maatregelen toch geld tekort komen. Dan moet er iets gebeuren. We kunnen het volgende doen:

  • de pensioenen niet of maar een beetje verhogen, dus geen of gedeeltelijke toeslag verlenen;
  • het opbouwpercentage verlagen;
  • de premie verhogen;
  • onze beleggingen aanpassen;
  • de opgebouwde pensioenen verlagen.

Elk jaar kijkt het bestuur of het nodig is één of meer van deze maatregelen te nemen om het pensioenfonds financieel gezond houden. Het verlagen van de pensioenen is een uiterste maatregel: hiervoor kiest het fonds pas als alle andere maatregelen al genomen zijn of niet (meer) bruikbaar zijn. Pensioenfonds Vervoer heeft de pensioenen nog nooit verlaagd.

Het idee dat er later misschien helemaal geen geld meer ‘in de pot’ zit, klopt dus niet. We doen er alles aan om voldoende reserves te hebben.

Hoe financieel gezond is Pensioenfonds Vervoer?