Overslaan en naar inhoud gaan

Keuzes die je hebt

Een aantal keuzes kun je nu al maken. Andere keuzes maak je kort voor je met pensioen gaat. Hieronder zetten we alle keuzes op een rij.

Keuzes die je nu kunt maken

Tijdelijk Extra Partnerpensioen

Als je een partner hebt die geen of een laag eigen inkomen heeft, dan kan het zinvol zijn een ‘Tijdelijk Extra Partnerpensioen’ te verzekeren. Deze verzekering zorgt voor een uitkering aan je partner als jij overlijdt. De uitkering loopt door tot je partner AOW ontvangt (daarom heet het ‘tijdelijk’). Het extra pensioen ontvangt je partner naast het partnerpensioen dat hij of zij sowieso al ontvangt.  

Meld je bij je werkgever aan voor de verzekering ‘Tijdelijk Extra Partnerpensioen’. Jouw werkgever kan voor je uitrekenen hoeveel premie je betaalt. Je werkgever houdt de premie in op je salaris. Hij betaalt de premie vervolgens aan Pensioenfonds Vervoer.

Zelf extra pensioen regelen
Je kunt ook zelf zorgen voor een hoger inkomen als je met pensioen bent. Dat kan buiten Pensioenfonds Vervoer en soms ‘fiscaal vriendelijk’. 'Fiscaal vriendelijk’ betekent dat je je bruto salaris gebruikt voor extra pensioen en pas belasting betaalt als het pensioen wordt uitgekeerd. De fiscaal vriendelijke opbouw is wel gemaximeerd. Heb je interesse? Vraag dan een onafhankelijk adviseur of dit voor jou mogelijk is. Daarnaast kun je altijd sparen vanuit je netto loon. Het gespaarde bedrag gebruik je na je pensionering om je inkomen aan te vullen.
Excedentpensioen
Je bouwt standaard een pensioen op, op basis van je salaris tot € 71.628 (bedrag 2024). Verdien je bruto per jaar meer? Dan telt het salaris daarboven niet mee voor je pensioen. Je werkgever kan voor jou en je collega’s een excedentregeling afsluiten. Kiest je werkgever hiervoor, dan telt het salaris boven € 71.628 mee voor je pensioen. Je bouwt per jaar 1,788% van het salaris tussen € 71.628 en € 137.800 aan extra pensioen op.
Heeft je werkgever een excedentregeling afgesloten bij Pensioenfonds Vervoer, en verdien je meer dan € 71.628? Dan bouw je automatisch extra pensioen op. Wil je dat niet? Geef dat dan door aan je werkgever. Jullie hebben samen een maand de tijd om je af te melden voor de excedentregeling bij Pensioenfonds Vervoer. Kom je er pas later achter dat je wilt stoppen met extra pensioen opbouwen? Dan kun je je alsnog via je werkgever afmelden. Je bouwt dan geen extra pensioen meer op, en ook je premiebetaling stopt de maand volgend op je afmelding.

Keuzes die je maakt kort voordat je met pensioen gaat

Als je je pensioen aanvraagt, maak je een aantal keuzes. De combinatie van alle keuzes bij elkaar noemen we je ‘pensioenplan’. 

We raden je aan op tijd te beginnen met het maken van een pensioenplan. In onze video op YouTube zie je hoe je een pensioenplan maakt. Log in en maak een pensioenplan. Je kunt je plan op ieder moment aanpassen.

Uiterlijk 1 maand voor je je pensioen in wilt laten gaan, vraag je je pensioen aan. Dat doe je op deze website bij jouw pensioenplan. Ga naar jouw pensioenplan en klik op 'Door naar aanvragen'.  


Meer weten over de keuzes als je met pensioen gaat

Moment waarop je pensioen ingaat

Het pensioen dat je opbouwt, is berekend alsof het ingaat op je 68e.  

  • Je kunt al met pensioen gaan vanaf je 55e.
  • Het is ook mogelijk om door te werken. Doorwerken mag tot 5 jaar nadat je je eerste AOW-uitkering hebt ontvangen. 

Hoe eerder je je pensioen laat ingaan, hoe lager je pensioen wordt. Laat je je pensioen na je 68e ingaan? Dan wordt de uitkering hoger dan op je overzicht staat.

(Of je na je 68e wel of niet doorwerkt heeft geen invloed op je pensioen)

De RVU (regeling vervroegd uittreden) is tot 2026 versoepeld. Dat betekent dat werkgevers die werknemers één of meer extra uitkeringen geven zodat zij eerder met pensioen kunnen niet extra worden belast. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de RVU-heffing.

Deeltijdpensioen
Je hoeft niet direct volledig met pensioen te gaan, maar je kunt ook een periode met deeltijdpensioen gaan. Je blijft dan parttime werken (minimaal 20%), terwijl je daarnaast een deel van je pensioen ontvangt. 
Hoog-laag pensioen

Je kunt de eerste 5 of 10 jaar na je pensionering een hoger pensioen ontvangen en daarna een lager pensioen. Als je je pensioen op je 68e laat ingaan én voor een hoog-laag pensioen kiest, verandert de hoogte van je pensioen als volgt: 

 De eerste periode   Daarna de rest van je leven
5 jaar 120,49% van je pensioen   90,39% van je pensioen
10 jaar 111,80% van je pensioen    83,88% van je pensioen

Als je je pensioen op een andere leeftijd laat ingaan, zien de percentages er (iets) anders uit. Een pensioenconsulent kan je precies vertellen hoe het hoog/laag pensioen uitpakt. Je kunt ook inloggen om te zien wat een hoog-laag pensioen voor jou betekent.

Zoals het er nu uitziet kun je vanaf 1 januari 2025 de waarde van een deel van je pensioen (maximaal 10%) in één keer uit laten betalen als je met pensioen gaat. Deze keuze heet ‘bedrag ineens’. Je maandelijkse pensioen wordt (flink) lager als je kiest voor ‘bedrag ineens’. Je kunt deze keuze niet combineren met de eerste 5 of 10 jaar een hoger pensioen. Je kunt de keuze ook niet combineren met ‘Tijdelijk extra pensioen’. De keuze staat in de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Partnerpensioen omzetten in extra pensioen (en andersom)

Bij Pensioenfonds Vervoer bouw je altijd een partnerpensioen op, of je een partner hebt of niet. Als je met pensioen gaat, kun je ervoor kiezen je partnerpensioen (gedeeltelijk) om te zetten naar een hoger ouderdomspensioen. Kies je hiervoor, dan krijgt je partner minder of géén partnerpensioen meer na je overlijden. Andersom kan ook: je zet dan een deel van jouw pensioen om naar een hoger partnerpensioen.

Je partner moet instemmen met het omzetten van het partnerpensioen. Kijk goed naar de financiële situatie van jou en je partner voor je je keuze maakt.

Heb je geen partner als je je pensioen laat ingaan? Dan zetten we het partnerpensioen automatisch om in extra pensioen voor jou.

Periode tot je AOW overbruggen

Als je je pensioen laat ingaan voordat je AOW krijgt, is je inkomen de eerste periode lager. Je kunt je pensioen aanvullen tot je AOW ontvangt. Je betaalt deze tijdelijke aanvulling door een deel van je pensioen alvast naar voren te halen. Hierdoor wordt het pensioen dat je ontvangt nadat je AOW krijgt (iets) lager. Deze oplossing noemen we tijdelijk extra pensioen. Bekijk onze video op YouTube over Tijdelijk Extra Pensioen.