Overslaan en naar inhoud gaan

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Als uw medewerker ziek is, moet u gegevens blijven aanleveren, zoals de contracturen en toeslagen. Gedurende deze eerste twee jaar dat iemand ziek is, bent u verplicht om uw medewerker te blijven betalen.

Overwerk bij ziekte

De overuren die in het goederenvervoer in een periode voorafgaand aan de ziekteperiode zijn gemaakt, zijn ook pensioengevend en moet u doorgeven in het werkgeversportaal.

Stel, werknemer Hans heeft zich vanaf 1 november 2022 ziek gemeld. In de maanden daarvoor heeft hij overwerkuren gemaakt. Hans heeft tijdens zijn ziekte (in 2022) recht op een uitbetaling van overwerkuren. De uitbetaalde overwerkuren tijdens ziekte zijn pensioengevend (tot maximaal 22,75% van het voltijd functieloon). Voor Hans moet u daarom begin 2023, het totaal van alle uitbetaalde overwerkuren uit 2022 opgeven in het werkgeversportaal.  

Na 2 jaar 

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is (wettelijk 104 weken) en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard, komt uw werknemer in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Na twee jaar mag u de werknemer afmelden in het werkgeversportaal (tenzij de werknemer zelf eerder uit dienst gaat). 

Bent u werkgever in de sector goederenvervoer of besloten busvervoer?
Voor uw medewerkers bestaat de mogelijkheid om bij het pensioenfonds een aanvulling op de WIA-uitkering van de overheid aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor deze WIA-aanvulling moet de medewerker onmiddellijk na het verstrijken van de maximum wachttijd van 104 weken voor meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Wijs uw medewerkers hierop. Zij kunnen een aanvulling aanvragen via een aanvraagformulier.