Overslaan en naar inhoud gaan

Werknemer werkt deels in buitenland

Bent u verplicht aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer? Dan moeten uw werknemers ook verplicht pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Vervoer als zij in het buitenland wonen en een Nederlandse arbeidsovereenkomst hebben.  

Alleen de uren waarover in Nederland loonbelasting wordt betaald tellen mee voor het pensioen. U hoeft dus alleen deze uren op te geven in het werkgeversportaal.

Het misverstand rondom loonbelasting

Vroeger was je sociaal verzekerd in het land waar het bedrijf waar je werkte gevestigd was. Vanaf 1 mei 2010 ben je sociaal verzekerd in het woonland, als je er ook minstens 25% werkt. 

Tot 1 mei 2020 was er een overgangstermijn. Werknemers die al voor 1 mei 2010 in dienst waren bij een bedrijf in Nederland en in het buitenland woonden, mochten tot 1 mei 2020 in Nederland sociaal verzekerd blijven. 

De overgangstermijn gold alléén voor sociale verzekeringen. Veel Nederlandse werkgevers dachten echter dat de overgangstermijn ook voor de loonbelasting gold. Deze werkgevers hebben alle uren die een werknemer werkte opgegeven voor de loonbelasting in Nederland. Ook als een werknemer meer dan 25% in het buitenland werkte. Dat was niet juist. Als een werknemer in het buitenland werkte, had hij of zij in het desbetreffende land loonbelasting moeten betalen over de gewerkte uren daar. 

Nu de overgangstermijn is afgelopen, zijn de werknemers in het buitenland in beeld gekomen van de buitenlandse belastingdiensten. Als zij in het buitenland werken, moeten ze loonbelasting betalen in het land waar ze werken, soms ook over de afgelopen jaren.  

Pensioen en werken in het buitenland

Voor het deel van het inkomen waarover een werknemer loonbelasting betaalt in het buitenland, is de pensioenpremie niet aftrekbaar in Nederland. Alleen het loon waarover in Nederland loonbelasting wordt betaald telt mee voor het pensioen. En alleen over dat loon hoeft premie betaald te worden. Dit is zo opgenomen in het pensioenreglement van Pensioenfonds Vervoer. 

Aanpassen van het aantal gewerkte uren over het verleden

Pensioenfonds Vervoer staat het toe om het aantal gewerkte uren met terugwerkende kracht aan te passen naar het aantal uur dat in Nederland is gewerkt. Wilt u het aantal gewerkte uren aanpassen? Neem dan contact met ons op.

Als u het aantal uren aanpast, bedenk dan dat het pensioen van deze medewerkers fors omlaag gaat. In ieder geval moet u deze medewerkers de eigen bijdrage teruggeven die u heeft ingehouden op het bruto salaris. Daarnaast helpt u de werknemer het pensioen te repareren als u de werkgeverspremie, die u heeft betaald en terugkrijgt na het aanpassen van de uren ook aan de werknemer betaalt. Uw werknemer kan dan zelf een pensioenvoorziening regelen in het buitenland.