Overslaan en naar inhoud gaan

Nieuw in dienst

Komt uw nieuwe werknemer uit de vervoerssector? Meld dan uw nieuwe werknemer binnen een maand na indiensttreding aan in het werkgeversportaal. De pensioenopbouw van de werknemer loopt gewoon door. 

Komt de werknemer uit een andere sector of is het zijn of haar eerste baan? Meld dan de medewerker aan en gebruik het HR-pakket om uw medewerker te informeren over zijn of haar pensioen. U bent wettelijk verplicht een nieuwe medewerker over de pensioenregeling en de mogelijkheid van waardeoverdracht te informeren. Pensioenfonds Vervoer neemt u die zorg deels uit handen, door uw werknemer binnen 3 maanden na indiensttreding een welkomstbrief toe te sturen. 

Waardeoverdracht 

Komt uw werknemer uit een andere sector en heeft hij ergens anders een pensioen opgebouwd? Dan kan hij dit pensioen meenemen. Dat heet waardeoverdracht. Heeft de nieuwe werknemer interesse, dan kan hij waardeoverdracht aanvragen. Vervolgens krijgt de werknemer een vrijblijvende offerte. Op basis hiervan beslist uw werknemer of hij/zij het pensioen meeneemt of bij zijn voormalige pensioenfonds(en) laat staan. Het waardeoverdrachtformulier vindt u in het HR-pakket.