Overslaan en naar inhoud gaan

Een medewerker overlijdt

Overlijdt één van uw medewerkers? Geef dit dan door via het werkgeversportaal. Doe dit bij voorkeur een week na overlijden. Wij hebben dan als het goed is een melding van de basisadministratie ontvangen.

Ga naar het tabblad ‘Werknemers’ en selecteer de medewerker die is overleden. Meld de medewerker vervolgens af bij ‘Dienstverbandgegevens’. Vul de datum in waarop uw medewerker is overleden. Als reden van uitdiensttreding geeft u op: ‘einde dienstverband i.v.m. overlijden’. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

De nabestaanden 

Als een werknemer overlijdt, blijven er misschien een partner en/of kinderen achter. Voor hen is een partner- en wezenpensioen verzekerd. De partner ontvangt automatisch een aanvraagformulier voor het partnerpensioen van Pensioenfonds Vervoer op het adres dat bekend is bij het fonds. Is de partner niet bekend bij het fonds (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw werknemer samenwoonde), dan moet de achterblijvende partner zelf contact opnemen met het pensioenfonds.

U kunt de partner van een overleden werknemer attenderen op het onderdeel ‘ik ben partner of nabestaande' op deze website. Hier staat een uitleg van het partner- en wezenpensioen.