Overslaan en naar inhoud gaan

Meeruren in de sector orsima

Bent u werkgever in de sector orsima? Dan vragen we u om meeruren aan ons door te geven. Overuren zijn niet pensioengevend en geeft u niet door.

Dit zijn meeruren

Werkt een medewerker deeltijd, dan kan hij of zij meeruren maken. Meeruren zijn de uren die uw medewerker werkt boven zijn contracturen, tot maximaal 40 uren per week. Iemand met een voltijd contract kan dus nooit meeruren maken.

Stel, uw medewerker heeft een contract voor 20 uur per week. Hij werkt in een week 40 uur. Dan heeft hij die week 20 meeruren gemaakt.

Hoe geeft u meeruren door aan Pensioenfonds Vervoer?

Meeruren: geeft u op in de maand/periode waarin ze gemaakt zijn

Meeruren geeft u voor uw deeltijd werknemer in het portaal door bij het onderdeel ‘variabele componenten’. Vul bij de ‘Uitbetaalde uren’ het totaal van contracturen en meeruren in, die de werknemer in die maand of periode heeft gemaakt. 

Voorbeeld meeruren opgeven

Stel, uw medewerker heeft een contract voor 20 uur per week. U werkt met een vierwekelijkse verloning (u betaalt dus iedere 4 weken het salaris uit). Per week kijkt u of het aantal uitbetaalde uren hoger is dan de contracturen. Hierbij laat u overwerk (uren boven 8 uur per dag) buiten beschouwing.

WeekContracturenUitbetaalde urenMeerurenOverwerkuren
1242400
2243280
3242602
4242400
Totaal9610682

Totaal op te geven uren in het portaal deze periode: 96 contracturen + 8 meeruren = 104 uur

In het voorbeeld geeft u na vier weken dus 104 uitbetaalde uren op (96 contracturen + 8 meeruren).