Overslaan en naar inhoud gaan

Meeruren in de sector goederenvervoer

Bent u werkgever in de sector goederenvervoer? Dan vragen we u meeruren en overwerkuren apart door te geven.

Dit zijn overwerkuren

Een voltijd werkweek heeft 40 uren. Overwerkuren zijn alle uren die uw vaste werknemer boven de 40 uur in die week werkt. Het maakt niet uit of uw medewerker voltijd of deeltijd werkt. Voor oproepkrachten geldt dat overwerkuren alle uren zijn die uw werknemer boven de 8 uur per dag werkt. 

Dit zijn meeruren

Werkt een medewerker deeltijd, dan kan hij of zij meeruren maken. Meeruren zijn de uren die uw medewerker werkt boven zijn contracturen, tot maximaal 40 uren (want alles boven de 40 uur is overwerk). Iemand met een voltijd contract kan dus nooit meeruren maken.

Stel, uw medewerker heeft een contract voor 20 uur per week. Hij werkt in een week 50 uur. Dan heeft hij die week 20 meeruren gemaakt en 10 overwerkuren.

Hoe geeft u meeruren en overwerkuren door aan Pensioenfonds Vervoer?

Meeruren: geeft u op in de maand/periode waarin ze gemaakt zijn

Meeruren geeft u voor uw deeltijd werknemer in het portaal door bij het onderdeel ‘variabele componenten’. Vul bij de ‘Uitbetaalde uren’ het totaal van contracturen en meeruren in, die de werknemer in die maand of periode heeft gemaakt. Diensturen (tot 40 uur) in het weekend geeft u ook op bij de uitbetaalde uren van de betreffende periode.

Voorbeeld meeruren opgeven

Stel, uw vaste medewerker heeft een contract voor 20 uur per week. U werkt met een vierwekelijkse verloning (u betaalt dus iedere 4 weken het salaris uit). Per week kijkt u of het aantal gewerkte uren hoger is dan de contracturen. U stelt ook voor elke week vast of het aantal gewerkte uren meer is dan 40.

WeekContracturenUitbetaalde urenMeerurenOveruren
1202000
22030100
3202000
420502010
Totaal801203010

Totaal op te geven uren in het portaal deze periode: 80 contracturen + 30 meeruren = 110 uur

In het voorbeeld geeft u na vier weken dus 110 uitbetaalde uren op (80 contracturen + 30 meeruren).

Overwerkuren: één keer per jaar

Overwerkuren geeft u één keer per jaar op. U verzamelt het hele kalenderjaar alle overwerkuren. Het totaal aan overwerkuren geeft u in januari van het volgende jaar op. Wij berekenen vervolgens op basis van het uurloon in het nieuwe jaar hoeveel pensioen uw medewerker over het overwerk opbouwt.

Bij het opgeven van het aantal overuren maakt u onderscheid tussen overuren die zijn gemaakt op maandag tot en met vrijdag (130%), op zaterdag (150%) en/of op zondag (200%). Bekijk in het overzicht looncomponenten 2023 (pdf) welke looncomponenten nog meer meetellen voor de opbouw van het pensioen van uw werknemers.