Overslaan en naar inhoud gaan

Meeruren in de sector besloten bus

Bent u werkgever in de sector besloten busvervoer? Dan vragen we u om meeruren aan ons door te geven. Overuren zijn niet pensioengevend en geeft u niet door.

Dit zijn meeruren

Werkt een medewerker deeltijd, dan kan hij of zij meeruren maken. Meeruren zijn de uren die uw medewerker werkt boven zijn contracturen, tot maximaal 40 uren (want alles boven de 40 uur is overwerk). Iemand met een voltijd contract kan dus nooit meeruren maken.

Stel, uw medewerker ontvangt een vierwekenloon en heeft een contract voor 20 uur per week. Hij werkt in een periode 100 uur. Dan heeft hij die periode 20 meeruren gemaakt.

Hoe geeft u meeruren door aan Pensioenfonds Vervoer?

Geef meeruren op in de maand/periode waarin ze gemaakt zijn

Meeruren geeft u voor uw deeltijd werknemer in het portaal door bij het onderdeel ‘variabele componenten’. Vul bij de ‘Uitbetaalde uren’ het totaal van contracturen en meeruren in, die de werknemer in die maand of periode heeft gemaakt. Diensturen (tot 40 uur) in het weekend geeft u ook op bij de uitbetaalde uren van de betreffende periode.

Voorbeeld meeruren opgeven

Stel, uw medewerker heeft een contract voor 20 uur per week. U werkt met een vierwekelijkse verloning (u betaalt dus iedere 4 weken het salaris uit). Per betalingsperiode kijkt u of het aantal uitbetaalde uren hoger is dan de contracturen. U stelt ook voor elke betalingsperiode de overuren vast. Dit zijn de uren waarmee de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van 40 uur wordt overschreden.

PeriodeContracturenUitbetaalde urenMeerurenOveruren
1801808020
280150700
3801708010

Totaal op te geven uren in het portaal voor periode 1: 80 contracturen + 80 meeruren = 160 uur

In het voorbeeld geeft u voor periode 1 dus 160 uitbetaalde uren op. De 20 overuren geeft u niet op. Voor periode 2 en 3 geeft u 150 en 160 uren op.

Hoe berekenen wij de premie?

Wij leggen in onze rekenvoorbeelden aan u uit hoe wij de premie berekenen. Bekijk de rekenvoorbeelden. Bij maandelijkse verloning gaan wij uit van 21,67 SV-dagen per periode. Hierdoor zijn de normuren per maand 173,33.

Het kan zo zijn dat een maand meer dan 21,67 SV-dagen kent. De werknemer kan in die maand dan meer werken dan de normuren. In dat geval nemen we deze extra uren mee in een maand waarin de werknemer minder uren werkt. Hoe dit werkt, leggen wij aan u uit in een rekenvoorbeeld. Bekijk het rekenvoorbeeld voor deze situatie.