Overslaan en naar inhoud gaan

De regeling in het kort

Opbouw van het pensioen

 • Werknemers bouwen vanaf hun 18e pensioen op.
 • Het pensioen berekenen we alsof het ingaat wanneer iemand 68 jaar wordt.
 • De opbouw in een jaar is gebaseerd op het salaris dat een werknemer in dat jaar verdient (middelloonregeling).
 • Werknemers bouwen pensioen op in de basisregeling tot een maximum salaris (€ 71.628 in 2024).

Premie

 • U als werkgever betaalt premie voor de opbouw van het pensioen en de verzekeringen.
 • U houdt een deel van de premie in op het brutoloon van de werknemer. Dit deel is de werknemersbijdrage.
 • U betaalt uiterlijk premie tot de maand waarin een werknemer 68 jaar wordt. Blijft een werknemer in dienst, dan bouwt hij of zij geen pensioen meer op en betaalt u geen premie meer.

Met pensioen gaan

 • Werknemers kiezen zelf het moment waarop ze het pensioen laten ingaan. Dit kan op z’n vroegst op hun 55e. Het pensioen moet uiterlijk 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd ingaan.
 • Hoe eerder een werknemer het pensioen laat ingaan, hoe lager de pensioenuitkering wordt. Hoe later een werknemer het pensioen laat ingaan, hoe hoger de pensioenuitkering wordt.
 • Een werknemer kan het pensioen laten ingaan en tegelijk doorwerken. De werknemer ontvangt dan salaris én pensioen.
 • Als een werknemer meer dan 10 jaar voor hij of zij AOW ontvangt het pensioen laat ingaan, moet hij of zij ook daadwerkelijk stoppen met werken. 

Pensioen voor de partner en de kinderen

 • De partner van uw werknemer heeft recht op een partnerpensioen. Dit pensioen gaat direct in nadat de werknemer is overleden. De partner ontvangt deze uitkering tot hij of zij zelf overlijdt.  Kinderen hebben recht op wezenpensioen tot hun 18e, of tot hun 27e zolang zij studeren.

Aanvullende regelingen

U kunt ervoor kiezen om uw werknemers aanvullende regelingen aan te bieden via Pensioenfonds Vervoer:
 

Tijdelijk Extra Partnerpensioen (het vroegere Anw-pensioen)

Tijdelijk Extra Partnerpensioen (het vroegere Anw-pensioen): een extra uitkering die de partner ontvangt na het overlijden tot hij of zij AOW ontvangt

Overlijdt een werknemer, dan kan het partnerpensioen voor de partner te laag zijn om van rond te komen. De verzekering ‘Tijdelijk Extra Partnerpensioen’ kan dan interessant zijn. Deze verzekering zorgt voor een uitkering aan de achterblijvende partner tot hij of zij een AOW-uitkering ontvangt. Als een werknemer u vraagt om een Tijdelijk Extra Partnerpensioen voor hem of haar te regelen, houdt u de premie hiervoor in op het loon en draagt u deze af aan het pensioenfonds. 

U kunt uw werknemer via het werkgeversportaal aanmelden voor de verzekering. Meld de werknemer aan binnen 3 maanden nadat hij of zij in dienst is gekomen, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst is aangegaan. Besluit een werknemer later dat hij de verzekering wil afsluiten, dan kan hij of zij zichzelf aanmelden met een formulier

Bereken de premie op het werkgeversportaal. Kies 'Anw-premie berekenen’ binnen het tabblad ‘werknemers’. De hoogte van de premie is afhankelijk van het bedrag dat de werknemer wil verzekeren. Pensioenfonds Vervoer maakt geen offertes voor uw werknemer.  

De premie voor de verzekering brengen we bij u in rekening. De werknemer betaalt deze premie, doordat u de premie inhoudt op het salaris. U kunt ervoor kiezen een deel van de premie in te houden en zelf een bijdrage te leveren.

Excedentpensioen

Excedentpensioen: pensioen opbouwen over het salaris boven het maximale salaris

In de basisregeling bouwt een werknemer een pensioen op dat is berekend op het salaris tot maximaal € 71.628 (bedrag 2024). Verdient een werknemer (bruto per jaar) meer, dan bouwt hij geen pensioen op dat is gebaseerd op het salaris hierboven.

U kunt uw werknemers collectief een excedentregeling aanbieden. Zij hebben vervolgens de keus deel te nemen aan deze regeling als zij meer verdienen dan het maximum salaris. Wie deelneemt, betaalt zelf de premie voor het opbouwen van een excedentpensioen. U bent vervolgens vrij (een deel van) de premie terug te betalen.

In 2024 is het opbouwpercentage in de excedentregeling 1,788% van het salaris tussen € 71.628 en € 137.800 (2024). 

Heeft u interesse in het aanbieden van de excedentregeling? Bereken nu zelf met de rekentool excedentpremie wat dit voor u en uw werknemers betekent. 

U vindt de rekentool excedentpremie direct na de inlog op het werkgeversportaal. Hier berekent u makkelijk en vrijblijvend de premie en het extra pensioen dat een werknemer opbouwt. Interesse in het afsluiten van de regeling? Of wilt u hulp bij het berekenen van de premie? Neem dan contact op met de werkgeversdesk. Zij stellen een offerte voor u op. U beslist vervolgens op basis van deze offerte of u een excedentregeling afsluit. 

Werkgeversportaal

WIA-excedentpensioen

WIA-excedentpensioen: een extra uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers die meer verdienen dan het maximum dagloon

Als een werknemer langdurig ziek is, krijgt hij in principe na 2 jaar – als hij arbeidsongeschikt wordt verklaard - een WIA-uitkering van de overheid. De WIA-uitkering is aan het maximum dagloon gebonden. Het WIA-excedentpensioen is een aanvullende uitkering (bovenop de WIA-uitkering van de overheid en de eventuele WIA-aanvulling door het pensioenfonds) en bedoeld voor werknemers die meer verdienen dan het maximum dagloon. Hierdoor vallen zij bij arbeidsongeschiktheid minder ver terug in inkomen.

De uitkering gaat in vanaf de eerste dag dat uw werknemer een WIA-uitkering ontvangt. De uitbetaling van het WIA-excedentpensioen eindigt als:

 • de (voormalige) werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard door het UWV.
 • de eerste dag van de maand waarin de (voormalige) werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt.
 • de (voormalige) werknemer overlijdt.

Wilt u uw werknemers deze regeling aanbieden? Neem dan contact met ons op.