Overslaan en naar inhoud gaan
archiefkasten

Samen werken we aan een betrouwbare administratie

Pensioenfonds Vervoer vergelijkt de gegevens die u aanlevert via het portaal met gegevens die wij van de Belastingdienst en UWV krijgen. Zo worden de gegevens in de administratie van Pensioenfonds Vervoer steeds betrouwbaarder. En bouwen uw werknemers het pensioen op waar zij recht op hebben. Wij vergelijken de gegevens uit onze administratie met de gegevens van UWV en de Belastingdienst met terugwerkende kracht. We kijken terug vanaf 2013. Bij eventuele verschillen kunt u alsnog de juiste gegevens via het portaal aanleveren.

U ontvangt een brief als we verschillen zien

Is een of meer van uw werknemers bekend bij bijvoorbeeld UWV, maar niet bij Pensioenfonds Vervoer? Dan ontvangt u van ons een brief en een bijlage waarin staat om welke werknemers het gaat. U kunt deze werknemer(s) dan alsnog aanmelden via het portaal of uw administrateur vragen dit voor u te doen. In dit stappenplan (pdf) leest u hoe u een werknemer aanmeldt. Na het aanmelden gaat u premie betalen voor de opbouw van het pensioen van deze werknemer(s).

U kunt geen beroep doen op verjaring

Na het aanmelden ontvangt u een nota voor achterstallige premies. U moet deze premie altijd betalen, al heeft de nota soms betrekking op een periode van jaren geleden. U kunt geen beroep doen op verjaring. 

De achterstallige premie is ontstaan door het niet volledig aanleveren van alle gegevens aan Pensioenfonds Vervoer. U bent vanaf het moment dat u onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Vervoer valt, verplicht om alle gegevens die voor de uitvoering van de pensioenregeling relevant zijn aan het fonds te verstrekken. Het tijdig, juist en volledig aanmelden van al uw werknemers valt onder deze verplichting. 

Vindt u dat u een werknemer niet hoeft aan te melden? 

Stuur dan een e-mail naar werkgever@pfvervoer.nl en geef aan waarom u vindt dat u deze werknemer niet hoeft aan te melden. 

Vermeld in de e-mail in ieder geval:

  • Naam werkgever en werkgeversnummer
  • Naam werknemer
  • Geboortedatum werknemer
  • Reden waarom u vindt dat deze werknemer niet hoeft te worden aangemeld 

Reageert u niet op de brief?

Krijgt u een brief omdat we verschillen zien en reageert u niet? Dan ontvangt u een pro forma nota. We berekenen dan de premie voor elke werknemer die u niet heeft aangemeld op basis van de gegevens die bekend zijn bij UWV. Deze premie is hoger dan de premie die wij in rekening zouden brengen op basis van de gegevens die u aanlevert via het portaal. 

Kunt u de gevraagde gegevens niet (meer) aanleveren? 

Neem dan contact met ons op. We bekijken samen wat mogelijk is.