Overslaan en naar inhoud gaan

Belangrijke adressen

U ziet hier een overzicht van belangrijke adressen en handige links. 

Pensioenfonds Vervoer
Postbus 501
9700 AM Groningen
Telefoon: 088 33 22 999
 

CAO-partijen
Transport en Logistiek Nederland
Boris Pasternaklaan 22
2719 DA Zoetermeer
Telefoon: 088 - 4567 567
www.tln.nl

Koninklijk Nederlands Vervoer
Spui 188 2511 BW Den Haag
Telefoon: 070 - 3751751
E-mail: info@knv.nl
www.knv.nl

CNV Vakmensen
Postbus 2525
3500 GM Utrecht
Telefoon: 030 - 7511007
www.cnvvakmensen.nl of www.cnv.nl

FNV
Radarweg 60
1043 NT Amsterdam
Telefoon: 020 - 5856000
Fax: 020 - 5856215
www.fnv.nl
Overig

Nederlandsch Binnenvaartbureau
Vasteland 12 E
3011 BL Rotterdam
Telefoon: 010 - 4122410

Vereniging Verticaal Transport
Blokdrukweg 8
4104 BD Culemborg
Telefoon: 0345 - 516993
Fax: 0345 - 521672
E-mail: info@verticaaltransport.nl
www.verticaaltransport.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Telefoon: 0900 - 9051
www.rijksoverheid.nl
voor de algemene brochure over de Wet flexibiliteit en zekerheid

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Van Heuven Goedhartlaan 1
Postbus 1100
1180 BH Amstelveen
Telefoon: 020 - 656 5656
www.svb.nl

Stichting Pensioenregister
Postbus 785
1180 AT Amstelveen
Telefoon: 020 - 751 2870
www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen
Scheveningseweg 7
2517 KS Den Haag
Telefoon: 070 - 360 1921
www.pensioenbelangen.nl
Deze bond behartigt speciaal de belangen van gepensioneerden.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 - 355 2248
www.kifid.nl
Kifid behandelt klachten over en geschillen met financiële dienstverleners.

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
Prins Mauritslaan 29-39
Postbus 302
1170 AH Badhoevedorp
Telefoon: 020 - 658 0101
Fax: 020 - 659 2425
E-mail: abu@wisra.nl