Belangrijke adressen

U ziet hier een overzicht van belangrijke adressen en handige links. 

Pensioenfonds Vervoer
Postbus 501
9700 AM Groningen
Telefoon: 0900 -1964 (geen extra kosten)

CAO-partijen
Transport en Logistiek Nederland
Boris Pasternaklaan 22
2719 DA Zoetermeer
Telefoon: 0900 - TLNinfo
www.tln.nl

Koninklijk Nederlands Vervoer
Spui 188 2511 BW Den Haag
Telefoon: 070 - 3751751
E-mail: info@knv.nl
www.knv.nl

CNV Vakmensen
Postbus 2525
3500 GM Utrecht
Telefoon: 030 - 7511007
www.cnvvakmensen.nl of www.cnv.nl

FNV
Radarweg 60
1043 NT Amsterdam
Telefoon: 020 - 5856000
Fax: 020 - 5856215
www.fnv.nl
Overig

Nederlandsch Binnenvaartbureau
Vasteland 12 E
3011 BL Rotterdam
Telefoon: 010 - 4122410

Vereniging Verticaal Transport
Blokdrukweg 8
4104 BD Culemborg
Telefoon: 0345 - 516993
Fax: 0345 - 521672
E-mail: info@verticaaltransport.nl
www.verticaaltransport.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Telefoon: 0900 - 9051
www.rijksoverheid.nl
voor de algemene brochure over de Wet flexibiliteit en zekerheid

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Van Heuven Goedhartlaan 1
Postbus 1100
1180 BH Amstelveen
Telefoon: 020 - 656 5656
www.svb.nl

Stichting Pensioenregister
Postbus 785
1180 AT Amstelveen
Telefoon: 020 - 751 2870
www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen
Scheveningseweg 7
2517 KS Den Haag
Telefoon: 070 - 360 1921
www.pensioenbelangen.nl
Deze bond behartigt speciaal de belangen van gepensioneerden.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 - 355 2248
www.kifid.nl
Kifid behandelt klachten over en geschillen met financiële dienstverleners.

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
Prins Mauritslaan 29-39
Postbus 302
1170 AH Badhoevedorp
Telefoon: 020 - 658 0101
Fax: 020 - 659 2425
E-mail: abu@wisra.nl

Handige links

Pensioenkijker (consumenteninformatie over pensioenen)
Weetwatjeweet.nl (pensioentest van de AFM)
Ministerie van Justitie (informatie over pensioenen bij echtscheiding)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Ombudsman Pensioenen
Autoriteit Financiële Markten
De Nederlandsche Bank
Sociale Verzekeringsbank (o.a. voor stappenplan opsporen 'vergeten pensioenen')
Belastingdienst