Overslaan en naar inhoud gaan

Herbenoeming mw. A. Stevens als bestuurslid


Pensioenfonds Vervoer heeft een bestuur met leden namens de werkgevers, de werknemers en een lid namens de pensioengerechtigden. Daarnaast zijn er twee onafhankelijke bestuursleden. De zittingstermijn van het bestuurslid namens de pensioengerechtigden liep af. In december 2019 is hiervoor deze vacature bekend gemaakt. Tot 6 januari 2020 konden kandidaten voorgedragen worden. Er is één kandidaat voorgedragen voor de bestuursfunctie: Mw. A. Stevens. Zij is met ingang van 1 juni 2020 herbenoemd als bestuurslid van Pensioenfonds Vervoer namens de pensioengerechtigden, voor een termijn van vier jaar.