Overslaan en naar inhoud gaan

Vacature voor het verantwoordingsorgaan


Op 1 juli a.s. komt de zetel beschikbaar voor de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur benoemt het VO-lid op voordracht van FNV. 

In afwijking daarvan zal het bestuur van Pensioenfonds Vervoer verkiezingen organiseren wanneer (een vertegenwoordiger van) minstens 500 actieve deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds Vervoer voor 20 juni 2021 daarom vraagt/vragen.

Wie dit verzoek wil neerleggen bij het fonds, kan contact opnemen met de fondssecretaris mw. Bongaerts, pensioen@pfvervoer.nl.

Heeft u vragen over de vacature? Dan kunt u deze ook stellen aan de fondssecretaris mw. Bongaerts.

Meer informatie over het VO en de benoeming van een nieuw VO-lid