Overslaan en naar inhoud gaan

Vacature voor het verantwoordingsorgaan


Sinds 1 oktober 2021 is een zetel beschikbaar voor een vertegenwoordiger van werknemers in het verantwoordingsorgaan (VO).

Het bestuur zal het nieuwe VO-lid benoemen op voordracht van CNV Vakmensen. 

In afwijking daarvan zal het bestuur van Pensioenfonds Vervoer verkiezingen organiseren wanneer (een vertegenwoordiger van) minstens 500 actieve deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds Vervoer voor 8 november 2021 daarom
vraagt/vragen. 
 
Wie dit verzoek wil neerleggen bij het fonds, kan contact opnemen met de fondssecretaris, mw. Bongaerts, pensioen@pfvervoer.nl.
Heeft u vragen over de vacature? Dan kunt u deze ook stellen aan mw. Bongaerts.

Meer informatie over het VO en de benoeming van een nieuw VO-lid