Overslaan en naar de inhoud gaan

Gevolgen van de coronacrisis

Bijgewerkt 27 juli 2020

Aanpassing incassobeleid voor nota's t/m mei
Wij hebben tijdelijk ons incassobeleid aangepast. We sluiten aan op (of houden rekening met) de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de coulanceregeling van de Belastingdienst.

We brengen na 1 juni geen incassokosten en rente voor het werkgeversdeel in rekening als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U moet een NOW-aanvraag hebben ingediend. In dat geval kunnen we de betaaltermijn voor het werkgeversdeel van de pensioenpremie verlengen. Dit kan tot maximaal 3 maanden na einde van de maand waarover de premie verschuldigd is.
  • U betaalt het werknemersdeel op tijd. Dat wil zeggen: vóór de vervaldatum op de nota.
NotaBetaaltermijn werkgeversdeel kan verlengd worden tot:
April 2020 (verzonden in mei)1 augustus 2020
Mei 2020 (verzonden in juni)1 september 2020

 

De hoogte van het werkgeversdeel en werknemersdeel van de premie is afhankelijk van uw sector.

 GoederenvervoerTaxiBesloten busOrsima
Totale premie30,80%30%30,80%23,10%
Werknemersdeel10,96%12,25%12,99%9,24%
Werkgeversdeel19,84%17,75%17,81%13,86%

 

Wilt u gebruik maken van de langere betaaltermijn? Neem dan contact met ons op via werkgever@pfvervoer.nl. Stuur de bevestiging van uw NOW-aanvraag die u van het UWV heeft ontvangen mee als bijlage.

Voor de nota over juni en daarna geldt weer het gewone incassobeleid.

Premie en werktijdverkorting
De premie blijft 100%, ook als u (maximaal) 90% tegemoetkoming van UWV ontvangt in verband met werktijdverkorting. U dient immers het loon aan te vullen tot 100%.

Uit dienst melden van medewerkers
U mag uw medewerkers niet uit dienst melden, terwijl zij nog in dienst zijn. Ook niet als u werktijdverkorting heeft aangevraagd.

De coronacrisis heeft géén gevolgen voor het nabestaandenpensioen
Pensioenfonds Vervoer keert het partnerpensioen en het wezenpensioen gewoon uit als iemand overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus.
Wanneer heeft iemand recht op partnerpensioen?

Financiële situatie
De coronacrisis zorgt voor onrust op de financiële markten. Het is moeilijk te zeggen hoe de financiële situatie van het fonds zich gaat ontwikkelen. We volgen de ontwikkelingen natuurlijk op de voet en nemen maatregelen als dat nodig is.
Bekijk de dekkingsgraad

Wij wensen alle werkgevers sterkte met de bedrijfsvoering en een goede gezondheid.