Financiële positie

Lees hier meer over de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer. 

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds. 

De dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen.  

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er precies 1 euro in kas is voor iedere euro die we moeten betalen. De dekkingsgraad moet van de overheid 105% of hoger zijn. Is de dekkingsgraad lager dan 105%, dan moet een fonds een herstelplan opstellen en indienen bij De Nederlandsche Bank. 

De dekkingsgraad is op dit moment 106,6% (juli 2018).

De beleidsdekkingsgraad

De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 100% dan is er geen waardeoverdracht van pensioenen naar Pensioenfonds Vervoer en van Pensioenfonds Vervoer naar andere pensioenuitvoerders mogelijk. Er kan dan wel waardeoverdracht worden aangevraagd, maar deze aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% ligt.

De beleidsdekkingsgraad mag van de overheid niet lager zijn dan het vereist vermogen (het vermogen dat nodig is om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen). Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad, dan moet een fonds een herstelplan opstellen en indienen bij De Nederlandsche Bank. 

De vereiste dekkingsgraad is op 1 januari 2018 vastgesteld op 117,5%.

Wat is de actuele situatie?

  • De beleidsdekkingsgraad was op 31 juli 2018: 106,5%.
  • Er is een herstelplan ingediend bij en goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. 

Jaarverslag 2017

Pensioenfonds Vervoer publiceert ieder jaar een jaarverslag over het voorgaande jaar. In het jaarverslag geven wij informatie over de financiële positie van het fonds en belangrijke ontwikkelingen die in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden.

Bekijk het jaarverslag 2017Bij downloads staan alle jaarverslagen. 

Kwartaalbericht

Elk kwartaal rapporteert Pensioenfonds Vervoer over de financiële positie via het kwartaalbericht. Het kwartaalbericht geeft informatie over de dekkingsgraad, het (belegd) vermogen, de hoogte van de pensioenverplichtingen, de samenstelling van de beleggingsportefeuille en het behaalde rendement. 
Bekijk het kwartaalbericht op hoofdlijnen. Van hieruit kunt u doorklikken naar het volledige kwartaalbericht. Bij downloads staan alle kwartaalberichten. 

Herstelplan

Alle pensioenfondsen zijn verplicht om voldoende financiële reserves te hebben. We hadden op 1 januari 2018 weliswaar een reserve, maar deze was niet hoog genoeg. Daarom hebben we een herstelplan opgesteld. Het herstelplan is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Download het Herstelplan 2018

Wilt u meer weten over het herstelplan? Neem dan contact met ons op.