Beleggen

Pensioenfonds Vervoer heeft een belegd vermogen van ruim 24 miljard euro. Dit vermogen is opgebouwd door de premies die de werkgevers en de werknemers gezamenlijk betalen te beleggen.

We beleggen omdat sparen te weinig oplevert. Als we alleen zouden sparen, zouden de pensioenen veel lager zijn. Iedere euro die is ingelegd, is door beleggen uiteindelijk ongeveer 3 euro waard geworden. Dat zou (zeker op dit moment) nooit lukken door te sparen.

Het beleggen doen we samen met professionele beleggers. Wij denken met die beleggers goed na over de risico’s van beleggen. Hoe meer risico we nemen, hoe groter de kans op hoge rendementen. Tegelijkertijd willen we zoveel mogelijk zekerheid dat we iedereen alle opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst kunnen uitkeren. Op dit moment nemen we niet meer risico dan nodig. In de uitvoering van ons beleggingsbeleid zijn onze beleggingsovertuigingen leidend. 

Bekijk onze Beleggingsovertuigingen.

Spreiden van beleggingen

Het risico dat de beleggingen minder waard worden, verkleinen we door de beleggingen te spreiden. Wij spreiden onze beleggingen op drie manieren:

Verantwoord beleggen

Wij vinden het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan de integriteit van financiële markten. Vanuit onze visie dat financieel en maatschappelijk rendement goed samen kunnen gaan, kiezen wij voor beleggingen waarbij bewust rekening wordt gehouden met de zogenaamde ESG-factoren: Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur van de onderneming). 

Wij hebben de volgende principes en initiatieven ondertekend:

  • PRI (Principles for Responsible Investment),
  • ICGN (International Corporate Governance Network),
  • CDP (Carbon Disclosure Project),
  • WDP (Water Disclosure Project),
  • IIGCC (Global Investor Statement on Climate Change),
  • PIIF (Principles for Investors in Inclusive Finance).

Jaarlijks beoordelen wij de capaciteit van de ingehuurde managers om ESG-factoren strategisch te integreren in actief beheerde aandelen- en obligatieportefeuilles. Wij investeren ook in themafondsen, die zich specifiek onderscheiden door de maatschappelijke meerwaarde van de beleggingen (impactbeleggen). Denk aan een microfinancieringsfonds dat in opkomende markten en ontwikkelingslanden kredieten verstrekt aan kleine ondernemers.

In ons MVB-jaarverslag 2017 leest u meer over ons beleid op gebied van verantwoord beleggen.