De regeling vanaf 1 januari 2018

15/11/2017

Vanaf 1 januari 2018 gaat de standaard pensioenleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Het pensioen dat werknemers vanaf 1 januari 2018 opbouwen bij Pensioenfonds Vervoer, gaat standaard in als zij 68 jaar worden. Het pensioen dat iemand al heeft opgebouwd, wordt omgerekend naar een pensioen dat ook standaard ingaat wanneer hij of zij 68 jaar wordt. Men raakt geen pensioen kwijt door de omrekening.

Het prepensioen wordt niet automatisch omgerekend. Begin volgend jaar ontvangt iedereen met recht op een prepensioen een brief en een formulier. In de brief wordt uitgelegd hoe en voor wanneer men kan aangeven dat het prepensioen niet moet worden omgerekend.

Eerder pensioen in laten gaan kan nog steeds. U kiest zelf wanneer u het pensioen laat ingaan

U mag op uw 68e met pensioen gaan, maar ook eerder of later. Veel mensen willen bijvoorbeeld graag hun pensioen in laten gaan als zij AOW ontvangen. Dat kan nog steeds.