Anneke Stevens benoemd als bestuurslid namens de pensioengerechtigden

30/05/2016

Vanaf 1 juni 2016 neemt mevrouw Anneke Stevens formeel zitting in het bestuur van Pensioenfonds Vervoer als bestuurslid namens de pensioengerechtigden.

Bij de verkiezing begin maart van dit jaar is mevrouw Stevens door de pensioengerechtigden gekozen als hun vertegenwoordiger bij het fonds. 

Nu de toetsingsprocedure bij DNB is afgerond en de toezichthouder heeft laten weten in te kunnen stemmen met haar voorgenomen benoeming, zal zij vanaf deze week invulling geven aan haar rol als bestuurslid namens de pensioengerechtigden.