Wat als... u uit elkaar gaat

Een scheiding kan grote gevolgen hebben voor uw pensioen.

Een scheiding heeft gevolgen voor uw pensioen. Het maakt niet uit of het gaat om een ontbinding van het huwelijk, een scheiding van tafel en bed, of de beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Verevening

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het pensioen dat u tot het einde van uw huwelijk of partnerschap heeft opgebouwd. Pensioenfonds Vervoer kan dat voor u uitrekenen en verdelen. Deze verdeling heet ‘verevening’. U mag met uw ex-partner afspraken maken over een andere verdeling. Deze afspraken moet u laten vastleggen in een echtscheidingsconvenant. U kunt het pensioen niet verdelen als u samenwoonde.

De verdeling van het pensioen gaat in, in de tweede maand volgend op de datum waarop u de melding van de echtscheiding heeft gedaan. Op hetzelfde moment ontvangt uw ex-partner het deel van uw pensioen waar hij of zij recht op heeft.

Overlijdt uw ex-partner, dan ontvangt u weer uw volledige pensioen. Overlijdt u, dan stopt ook het deel van uw pensioen dat uw ex-partner ontving. 

Conversie

In plaats van verevening is ook ‘conversie’ mogelijk. Het deel van uw pensioen waar uw ex-partner recht op heeft, wordt dan omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit pensioen gaat in als uw partner zelf met pensioen gaat. 

Melden van de scheiding

Als het pensioen verdeeld moet worden, moet u of uw ex-partner dat binnen 2 jaar na het beëindigen van de relatie met een formulier aan ons doorgeven. Als uw pensioen ingaat, krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als u de melding na 2 jaar doet, moeten u en uw ex-partner de verdeling onderling regelen.

Meld uw scheiding bij ons met een formulier. U kunt ook een kopie van uw echtscheidingsconvenant naar ons opsturen. 

Partnerpensioen

Het partnerpensioen waar uw ex-partner recht op heeft, gaat na uw overlijden als ‘bijzonder partnerpensioen’ naar uw ex-partner. Dit is ook het geval als u samenwoonde met een samenlevingsovereenkomst. Uw ex-partner moet het bijzonder partnerpensioen na uw overlijden zelf aanvragen. Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Dit moet worden vastgelegd in een notariële akte.