Wat als... u overlijdt

Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter. Voor hen is er een nabestaandenpensioen geregeld. 

Als u in Nederland overlijdt, krijgt Pensioenfonds Vervoer dit automatisch door. De uitkering van het ouderdomspensioen wordt daarna stopgezet. Als uw nabestaanden recht hebben op een partner- of wezenpensioen, zorgen wij voor uitbetaling hiervan.

Hoeveel partner- en wezenpensioen krijgen uw nabestaanden?

Als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan, dan ontvangt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u uitgekeerd kreeg. Kinderen krijgen een wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Studeren uw kinderen, dan kunnen ze wezenpensioen krijgen tot maximaal hun 27e jaar. Dit pensioen is 14% van het pensioen dat u ontving. Een scheiding in het verleden kan van invloed zijn op de hoogte van het pensioen voor uw nabestaanden.

U overlijdt in het buitenland

Als u in het buitenland woont en komt te overlijden, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden doorgeven aan Pensioenfonds Vervoer. Dit kan door een kopie van de overlijdensakte op te sturen naar het pensioenfonds. Wij stoppen daarna met de betaling van het pensioen. We verzorgen dan ook meteen de uitbetaling van het eventuele partnerpensioen en/of het wezenpensioen.

Mogelijk heeft uw partner recht op een Anw-uitkering

Uw partner kan naast het partnerpensioen recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen van uw partner. De Anw-uitkering is maximaal 70% van het netto minimumloon. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie over een Anw-uitkering op de website van de Sociale Verzekeringsbank.