Belastingen en premies

Het pensioen dat u ontvangt op uw rekening is een ‘netto pensioen’. Pensioenfonds Vervoer houdt premies en belasting in op het bruto bedrag.

U ontvangt een netto bedrag op uw rekening. De belasting die wij in moeten houden is lager dan de belasting die u moest betalen over uw salaris. Dat komt onder andere doordat u geen premie meer betaalt voor de AOW. Hoeveel belasting en premie er door Pensioenfonds Vervoer op uw pensioen wordt ingehouden, hangt af van de hoogte van uw pensioen.