Waarop letten?

Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Waarde van je pensioen

Houd de waarde van je pensioen goed in het oog. Als de prijzen stijgen en je pensioen niet, wordt je pensioen geleidelijk minder waard. Je kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. Om waardevermindering te voorkomen, probeert het pensioenfonds je pensioen te verhogen. Deze verhoging heet toeslag.

Financiële gezondheid van het fonds

Om alle pensioenen nu, maar ook in de toekomst uit te kunnen keren, moet het pensioenfonds financieel gezond zijn en blijven. Het kan gebeuren dat we ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komen. Dan moet er iets gebeuren. We kunnen onder andere het volgende doen:

  • de pensioenen niet of maar een beetje verhogen, dus geen of gedeeltelijke toeslag verlenen;
  • onze beleggingen aanpassen;
  • de opgebouwde pensioenen verlagen.

Elk jaar kijkt het bestuur of het nodig is één of meer van deze maatregelen te nemen om het pensioenfonds financieel gezond houden. Het verlagen van de pensioenen is een uiterste maatregel: dit doen we pas als alle andere maatregelen al genomen zijn of niet (meer) bruikbaar zijn.