Nabestaandenpensioen

Als je overlijdt is er wat geregeld voor je nabestaanden. 

Partnerpensioen

Als je overlijdt, is er een uitkering geregeld voor je partner. Hij of zij ontvangt 70% van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Vervoer. Dit kan ook een partner zijn die je nog niet had toen je in het vervoer werkte. Je partner ontvangt deze uitkering tot hij of zij zelf overlijdt. 

Wezenpensioen

Je kinderen krijgen ieder 14% van het ouderdomspensioen dat je bij Pensioenfonds Vervoer hebt opgebouwd. Je kinderen ontvangen een wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn (of tot hun 27e als zij studeren).