Wat als ... je arbeidsongeschikt raakt

Ben je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan loopt je pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk door, zonder dat jij of je werkgever daar premie voor hoeft te betalen. 

Aanvulling op de WIA-uitkering

Werk je in de sector goederenvervoer of besloten busvervoer? Dan heb je recht op een aanvulling op de WIA-uitkering. 

Je kunt bij het pensioenfonds een aanvulling op de WIA-uitkering aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze WIA-aanvulling moet je aan twee voorwaarden voldoen.

  1. Je bent op of na 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden.
  2. Je bent direct na het verstrijken van de maximum wachttijd van 104 weken voor meer dan 35% arbeidsongeschikt. 

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan is de aanvulling van de WIA-uitkering 10% van het loon dat je ontving voordat je arbeidsongeschikt werd. Is je arbeidsongeschiktheidspercentage minder dan 35%, dan ontvang je geen aanvulling. Je kunt de aanvulling aanvragen via het aanvraagformulier

WIA-excedentpensioen

Werk je in de sector goederenvervoer of besloten busvervoer en verdien je meer dan het maximum dagloon van € 54.614 (2018)? Dan kan het zijn dat je werkgever ervoor heeft gezorgd dat je een WIA-excedentpensioen ontvangt, naast je aanvulling op de WIA-uitkering. Deze uitkering gaat in vanaf de eerste dag dat je een WIA-uitkering ontvangt. De aanvulling loopt door tot aan de laatste dag van de maand voordat het gewone pensioen ingaat.

Log in en kijk bij 'Mijn regelingen' om te zien of je werkgever deze extra verzekering heeft afgesloten bij Pensioenfonds Vervoer.